Slabé dopravní vzdělání učitelů a dětí v mateřských školách jako riziko nesprávného chování v dopravě v dětství i dospělosti

Autor/ka
Rok vzniku:
2021
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Plný text
https://dspace.vutbr.cz/handle/11012/203370/restricted-resource?bitstreamId=6988526
Online dostupnost
Částečná dostupnost
Podrobnosti o dokumentu

Mateřské školy se postupně vyvinuly od zařízení pro hlídání dětí ke svébytnému článku vzdělávacího systému. Děti zde získávají základní sociální dovednosti a připravují se na školní vzdělávání. Zde se vytvářejí základy způsobu chování v různých situacích. Doprava je jistě jedním z významných fenoménů, se kterými se děti setkávají od útlého věku, a to nejen jako její pasivní účastníci na zadních sedadlech automobilů, ale začínají v ní být aktivními účastníky jako chodci, cyklisté či koloběžkáři nebo jako bruslaři a skateboardisté, jako svébytní uživatelé hromadné dopravy. Dopravní výchova je do vzdělávacího procesu často zařazována jen ve formě jednorázových akcí, avšak není zpravidla součástí systematického vzdělávacího plánu. Nadto děti přebírají od svých pedagogů vzorce jejich chování při vycházkách mimo areál školky. Podle zjištěných informací se ukazuje, že vzdělávání učitelů na pedagogických fakultách či středních pedagogických školách se zabývá dopravní výchovou spíše okrajově či vůbec. To je identifikováno jako riziko pro utvářející se způsoby chování dětí v dopravě s přesahem do jejich dospělosti. Prezentovaný článek popisuje uskutečněný výzkum v oblasti dopravního vzdělávání předškolních dětí i jejich učitelů a charakterizuje rizika, která z něho vyplývají.

POSPÍŠILOVÁ, D.; DAŇKOVÁ, A.; FRIČ, J.; POSPÍŠIL, K. Slabé dopravní vzdělání učitelů a dětí v mateřských školách jako riziko nesprávného chování v dopravě v dětství i dospělosti. Soudní inženýrství, 2021, roč. 32, č. 4, s. 44-47. ISSN: 1211-443X.

Zdroj dat
https://dspace.vutbr.cz/handle/11012/203370
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Soudní inženýrství, 2021, roč. 32, č. 4