Doporučení pro bezpečný pohyb osob se zdravotním znevýhodněním

Autor/ka
Rok vzniku:
2021
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Plný text
https://www.cdv.cz/novinky/pripravili-jsme-soubor-doporuceni-pro-bezpecny-pohyb-osob-se-zdravotnim-znevyhodnenim/
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Materiál je určen jak osobám s tělesným, zrakovým a sluchovým postižením, organizacím a spolkům pracujícími s těmito osobami, tak i dalším účastníkům silničního provozu, kteří svojí správně poskytnutou pomocí těmto osobám mohou přispět ke zvýšení bezpečnosti a komfortu pohybu osob v silničním provozu. Taktéž je materiál určen pro pracovníky obecních úřadů a správy veřejných prostranství. Důraz ji mimo jiné kladen na osvětu a komunikaci, která je v této oblasti velmi důležitá.

Zdroj dat
https://www.cdv.cz/file/prirucka-doporuceni-pro-bezpecny-pohyb-osob-se-zdravotnim-znevyhodnenim/
https://www.cdv.cz/file/letak-zrakove-znevyhodneni/
https://www.cdv.cz/file/letak-sluchove-znevyhodneni/
https://www.cdv.cz/file/letak-telesne-znevyhodneni/