Ing. Dagmar Pospíšilová, Ph.D., LL.M.

V Centru dopravního výzkumu, v. v. i., se zabývá výzkumem výukových metod a právních nástrojů v oblasti dopravní výchovy jednotlivých skupin účastníků dopravy, od dětí předškolního věku až po dospělé v autoškolách i specifických skupin znevýhodněných osob. Vede pilotní kurzy dopravní výchovy na základních školách.

Odborná knihovna:

Články: