Rizikové chování v dopravě

Autor/ka: PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.
Datum publikace: 15. 04. 2012, Aktualizováno: 27. 02. 2023

Rizikovým chováním v dopravě je míněno takové chování, které vede k dopravním kolizím a následně k úrazům nebo úmrtím.

Jedná se o chování způsobené:

  • vlivem návykových látek,
  • neznalostí dopravních předpisů nebo
  • může být ovlivněné osobností dítěte (ADHD, impulzivita, nedostatečná sebekontrola, nepozornost, zvýšená agresivita, potřeba vzrušujících zážitků, neznalost důsledků, úzkostnost či deprese nebo přeceňování vlastních schopností).

Dítě riskováním v dopravě ohrožuje nejen samo sebe, ale i ostatní účastníky dopravy. Abychom takovému chování předcházeli, je důležitá prevence ve školách v podobě dopravní výchovy, kterou je možné zahájit již v mateřských školách a zejména pak na prvním stupni základních škol. Stejně důležité jsou kladné vzory v rodině.

Ale jak udržíme při jízdě automobilem dítě v klidu, aniž bychom použili nadávky a nervózní poznámky? A přecházíme silnici pouze po přechodu pro chodce či dodržujeme stoprocentně pravidla silničního provozu při jízdě na kole?

S dětmi je třeba o chování v dopravě mluvit, ukazovat jim, jak vyřešit reálné dopravní situace, jaké situace mohou být nebezpečné (například vliv návykových látek na chování v dopravě, přelézání vagónů vlaků, chůze v blízkosti tramvají, jízda na skateboardu či bruslích po silnici a podobně). Při tom všem je důležité vést děti k úctě k sobě samotným i ostatním lidem.

Zaujal Vás článek a chcete každý měsíc dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru!

 

Odebírat newsletter   Sledovat na Facebooku

Autor článku

PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.

Absolvoval psychologii na Filozofické fakultě UP v Olomouci. V roce 2008 ukončil postgraduální studium Dopravní psychologie a získal kvalifikaci Dopravní psycholog. Od roku 2007 působí jako odborný asistent FF UP v Olomouci, kde působí v sekci „Sociální psychologie a psychologie práce“. Přednáší rovněž na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Specializuje se na výzkum v oblasti dopravní psychologie, věnuje se problematice návykových látek v dopravě, otázkám bezpečnosti dopravy, psychologii práce a organizace a primární prevenci rizikového chování.

Tipy na další související zdroje informací

Zaujalo vás toto téma? Máme pro vás tipy na další zdroje zajímavých informací z naší elektronické Odborné knihovny. Kromě knižních titulů vám nabízíme související výzkumy, legislativní dokumenty nebo audio- a videozáznamy z českých rádií a televizí. Jednoduše klikněte na knížku nebo záznam, který vás zaujal, a dozvíte se více. Další související literaturu najdete v naší Odborné knihovně.

Literatura

Výzkumy

Hoskovec, Jiří, Stejskal, Lubomír a Štikar, Jiří. Výchovné prostředky a dopravní bezpečnost. Praha: [s.n.], 1973.

Audiozáznamy

 

Videozáznamy

Další informace

Informace o prevenci rizikového chování v dopravě naleznete na webových stránkách BESIPu (www.ibesip.cz) nebo Centra dopravního výzkumu (www.cdv.cz).

Autor/ka

Absolvoval psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2008 ukončil postgraduální studium Dopravní psychologie a získal kvalifikaci Dopravní psycholog. Od roku 2007 působí jako odborný asistent na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde působí v sekci „Sociální psychologie a psychologie práce". Přednáší rovněž na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Specializuje se na výzkum v oblasti dopravní psychologie, věnuje se problematice návykových látek v dopravě, otázkám bezpečnosti dopravy, psychologii práce a organizace a primární prevenci rizikového chování.

Odborná knihovna:
Články: