Zásady bezpečné přepravy dětí a dopravní výchova v rodině

Autor/ka: Mgr. Ivana Pařízková
Datum publikace: 13. 07. 2020, Aktualizováno: 16. 10. 2023
Již od mala je důležité učit děti zásadám bezpečného cestování a bezpečného pohybu na pozemních komunikacích. Sama jsem se v mateřských a základních školách, kde jsem pedagogům předávala zkušenosti z oblasti dopravní výchovy, často setkala s tím, že děti vůbec nevěděly, jak správně přecházet na přechodu pro chodce, jak bezpečně cestovat v automobilech a MHD, nebo jaké bezpečnostní prvky by měly používat na kole či koloběžce. Děti často chybují, a proto je důležité, jim tyto zásady bezpečného pohybu neustále opakovat. Již v mateřských školách se děti stávají účastníky silničního provozu, a to jak jejich přepravou do školky, tak každodenními vycházkami. Je tedy důležité, aby nejen pedagogové, kteří učí děti těmto správným zásadám, ale také rodiče, dopravní výchovu podporovali a byli dětem vždy dobrým příkladem.

Obsah článku

Přeprava automobilem

Jízda v automobilech začíná pro děti ještě před narozením, a proto je důležité, aby dbaly těhotné ženy na správné používání zádržných systémů. (Příklad správného poutání: horní obrázek – těhotná žena v roli řidiče, spodní obrázek – těhotná žena v roli spolucestující). Bohužel nikdo nemůže zaručit stoprocentní bezpečí v rámci cestování automobilem, ale pokud budeme dodržovat pravidla bezpečné jízdy, bude riziko dopravních nehod a jejich následků menší. Dnes má již většina automobilů airbagy, proto by ženy měly mít sedadlo posunuté co nejvíce dozadu a opěradlo dané co nejvíce zpříma. Těhotná žena by měla být správně připoutaná tak, že spodní popruh tříbodového bezpečnostního pásu vede co nejhlouběji pod břichem a popruh vedoucí šikmo nahoru směřuje stranou vedle břicha a prochází mezi prsy. Ženám ve vysokém stupni těhotenství se již řízení nedoporučuje.

Při přepravě dítěte z porodnice domů je nutné dodržovat zásady bezpečného cestování, a proto by rodiče měli mít dětský zádržný systém tzv. „kolébku“ – skořepinu, ve které budou dítě převážet. Ve většině nových automobilů je již výrobci zaveden systém ISOFIX: mezinárodní standard ukotvení dětské sedačky. Jeho hlavní výhodou je jednoduché a pevné ukotvení sedačky v automobilu. Body pro ukotvení tohoto systému jsou na krajích sedadel vzadu. Nikdy děti nepřevážíme v náručí ani na klíně, následky takovýchto nehod mohou být tragické. Nejbezpečnější místo v automobilu je na zadním sedadle za spolujezdcem, a proto právě zde nejčastěji upevňujeme autosedačku. Nejen při přepravě z porodnice, ale i při dalších jízdách převážíme malé děti v automobilu v protisměru vždy v dětském zádržném systému, až do doby, než z něj dítě vyroste (například hlava přečnívá přes okraj kolíbky, dítěti je autosedačka úzká, nebo krátká atd.). Minimální věk a výška pro jízdu v protisměru je do 15 měsíce věku dítěte a 9 kg. Poté je dobré dítěti zakoupit vhodnou autosedačku, kterou vždy vybíráme společně s dětmi tak, aby byla bezpečná a pohodlná. Nikdy nedáváme sedačku na sedadlo, kde je aktivní airbag! Pokud je nutné autosedačku umístit na místo, kde je airbag, je nutné jej deaktivovat.

Jak správně vybrat autosedačku pro dítě?

U výběru autosedačky by mělo být dítě vždy přítomno. Je důležité, aby si autosedačku vždy vyzkoušelo, zda mu není malá či velká a jak je pohodlná, protože i děti potřebují mít během jízdy své pohodlí. Dítě by mělo v dětském zádržném systému sedět až do doby, než dosáhne výšky min. 150 cm nebo váhy 36 kg. Dětské zádržné systémy mají více typů – kolíbka, autosedačka, podsedák atd. Pro každou váhovou kategorii však náleží jiný typ zádržného systému.

Více informací pro správný výběr autosedačky najdete na stránkách BESIP: https://www.ibesip.cz/Tematicke-stranky/Cestujeme-autem/Deti-v-aute

Při delších jízdách automobilem je pro děti často cesta náročná, a proto jim rodiče často dávají různé hračky a předměty. Z pohledu bezpečnosti to však není správně. Víte, že se každý předmět v automobilu při brždění, nebo jiné kritické situaci stává mnohonásobně těžší z důvodu přetížení? Například při rychlosti 50 km/h se hmotnost všech předmětů až sedmkrát znásobí, takže např. litrová láhev s pitím má při nárazu v této rychlosti 7 kg, a při vyšší rychlosti se hmotnost ještě více násobí. Následky takovýchto nehod jsou fatální. Na cestování tedy dáváme dětem pouze hračky měkké a lehké, abychom předešli vážným zraněním. Pokud dětem chceme na delší cestu jízdu zpříjemnit, můžeme jim například pustit na přehrávači pohádku, ale vždy musíme dbát na to, aby i tento přehrávač byl pevně ukotven na opěrce sedadla, a snížilo se tak riziko zranění. Stejně tak všechny předměty, které jsou v automobilu volně loženy, by měly být umístěny v zavazadlovém prostoru auta (kabelka, taška s nákupem), nebo by měly být pevně ukotveny (láhev s pitím, mobilní telefon).

Důležité je také děti poučit o nástupu a výstupu do auta. Děti by měly nastupovat a vystupovat z auta vždy z chodníku. Pokud tato možnost není a dítě musí vystupovat do silnice, vždy nejprve řidič zkontroluje situaci na silnici, poté opatrně vystoupí a jde pro dítě. Nejkratší cestou odvede dítě na bezpečné místo na chodník. Nezapomínejte, že i na krátké vzdálenosti děti vždy připoutáme. Starší děti, které se již umí připoutat samy, je nutné vždy zkontrolovat, zda je zádržný systém správně použit.

Cestování veřejnou dopravou

Pokud cestujete s dětmi MHD, je i tady nutné dodržovat zásady bezpečného pohybu. Vždy, než těmito prostředky budete s dětmi cestovat, nezapomeňte je poučit o bezpečnosti. Vysvětlete dětem, že zastávka je nebezpečné místo a není tedy určené pro hru. Řekněte jim, jak se zde mají chovat a čemu se naopak vyvarovat. Při cestování MHD necháme vždy prvně vystoupit cestující, až poté začneme nastupovat. Pokud cestujete s kočárkem, nezapomeňte si předem zjistit, která trasa je pro vás nejvíce vhodná. Pro pohodlné cestování si vyberte široké zastávky a nízkopodlažní vozy, které vám cestování usnadní.

Při nástupu a výstupu s kočárkem do MHD držte dítě vždy tak, aby nemohlo vypadnout z kočárku, proto po schůdcích vynášejte a snášejte kočárek madlem nahoru. Vždy dejte řidiči znamení, že s kočárkem do dopravního prostředku nastupujete nebo vystupujete. Pokud cestujete nízkopodlažními vozidly vjíždíte popředu, jako byste jeli po chodníku, ale při výstupu z vozidla vyjíždíte dítětem pozadu. V MHD využívejte míst určených pro kočárky, kde máte dost místa na manipulaci. Nezapomeňte kočárek vždy zabrzdit tak, aby sedící dítě bylo zády ve směru jízdy a ležící dítě, aby mělo hlavu směřující po směru jízdy. Nikdy při cestování v MHD neberte dítě do náruče, nebo na klín, při prudkém brzdění byste nemuseli dítě udržet. Stejně tak kočár nikdy nefixujte bokem po směru jízdy, protože při prudkém brzdění by se mohl převrátit.

V případě, že kromě dítěte v kočárku máte s sebou ještě další dítě, poučte jej o bezpečnosti cestování a zároveň jej upozorněte na obtížnost manipulace s kočárkem. Vždy při nástupu do vozu vstupuje dítě před vámi, abyste měli přehled o jeho pohybu. Dítě vyhledá místo k sezení, popřípadě se chytne madla ve směru jízdy vozu. Držení se ve směru jízdy vozidla je velmi důležité – jednak má dítě přehled o tom, co se děje, ale také pokud by vůz náhle zabrzdil, je krok vpřed pro dítě mnohem přirozenější pohyb nežli krok vzad. Menší děti je dobré během jízdy ještě přidržovat. Při výstupu dítě opět vystupuje první. Nebojte se požádat ostatní cestující o pomoc. Je dobré, aby vaše děti věděly, jak se mají zachovat v případě, že by nestihly vystoupit nebo nastoupit současně s vámi. V případě, že dítě nestihne vystoupit, mělo by zajít k řidiči MHD, říct mu co se stalo a jet s ním na konečnou stanici, kde si jej poté vyzvednou kontaktovaní rodiče. V opačném případě, kdy dítě vystoupí dříve než rodič, je dobré na zastávce počkat a poprosit dospělou osobu v blízkosti o dohled, než se rodič pro dítě vrátí.

Rozhovor o bezpečnosti dětí v dopravě a dopravní výchově v rodině s Mgr. Ivanou Pařízkovou z Centra dopravního výzkumu

Přeprava na motocyklu

Je důležité si uvědomit, že motocyklista včetně spolujezdců patří k nejzranitelnějším účastníkům silničního provozu. Přeprava dětí na motocyklu je velice nebezpečná. Při jízdě na motocyklu je zapotřebí mít dle §6 odst. 1, písm. h) - řidiči, §9 odst. 1, písm. b) - spolujezdci zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ochrannou přilbu schváleného typu podle zvláštního právního předpisu, kterou má osoba přepravující nasazenou a řádně připevněnou na hlavě. Dále se přepravovaná osoba při jízdě na motocyklu musí nohama dotýkat stupaček. Boční sezení je zakázáno. I přesto, že dnes jsou již přilby na motocykly i pro děti a stupačky u některých motocyklů jsou dostatečně vysoko, aby se jich děti mohly dotýkat nohama, je na uvážení každého rodiče, zda takové riziko připustí. Je dobré si uvědomit, že i při nízké rychlosti hrozí, že se dítě nezvládne udržet, a může tak dojít k nehodě. Stejně tak je tomu i v případě sajdkáry, kde dítě není připoutáno a nemá okolo sebe ani žádné bezpečnostní prvky (airbag).

Jízdní kola a koloběžky

V dnešní moderní době už malé děti hned, jakmile se naučí chodit, začínají jezdit také na odrážedlech. Děti díky tomu získávají lepší motoriku, a lépe zvládnou koordinaci těla nutnou pro další vývoj pohybu. U jízdy na odrážedlech je důležité si uvědomit, jakou rychlostí by děti mohly jet například z kopce. Proto je nezbytné dbát na jejich bezpečnost. Je důležité, aby dítě mělo vždy na hlavě přilbu, která bude správně upnutá. Na odrážedle nejsou brzdy, a proto nikdy nevíte, jakou rychlostí dítě pojede. Na odrážedlech doporučujeme s dětmi jezdit pouze na bezpečných místech v parku, na hřišti, nebo na zahradě. Z vlastní zkušenosti vím, že řada rodičů nechává své děti jezdit na odrážedlech bez přilby po chodníku nebo parkovišti, což rozhodně nejsou bezpečná místa pro pohyb. Nebezpečí může při jízdě na odrážedle hrozit například při jízdě z kopce, kdy jej nelze zastavit a hrozí vjetí do silnice nebo náraz do zaparkovaných automobilů.

Když jsou děti větší, začínají jezdit na koloběžce a kole. Na koloběžce děti získávají další dovednosti jako jsou rychlost, obratnost a rovnováha. Jízdu na koloběžce doporučujeme nejen ve školce, ale i za doprovodu rodičů, právě pro trénink koordinace těla. Vždy je důležité nezapomínat na bezpečí a dát dětem ochrannou přilbu. Dítě do 10 let může jezdit samotné na koloběžce i kole po chodníku, v obytné zóně, či na stezce pro cyklisty. Jízda po silnici pro děti do 10 let je povolena pouze s osobou starší 15 let (§58, odst. 2). Jezdec na koloběžce je z pohledu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemní komunikaci účastníkem provozu – cyklistou. Povinností všech jezdců na koloběžce do 18 let je použít ochrannou přilbu schváleného typu (§58 odst. 1), i když jede po chodníku (pohyb po chodníku se týká pouze dětí do 10 let).

 

A jak správně vybrat cyklistickou přilbu?

Přilba by měla sedět správně na hlavě, neměla by nikde tlačit, a naopak by neměla ani padat. Je spousta typů příleb, ale doporučujeme přilbu s aretačním šroubem, díky kterému je možné ji na hlavě povolit či přitáhnout. Důležité také je, aby byla přilba správně zapnutá. Popruhy zapínání by měly vést okolo uší, neměly by být překřížené a zapínání přilby by mělo být na dva prsty pod bradou. Samotná přilba by pak měla být na dva prsty nad obočím a může být s kšiltem nebo bez.

Koloběžka stejně jako kolo podléhá povinné výbavě. Spousta koloběžek, především těch pro děti, nemá ruční brzdu, ale pouze brzdu nášlapnou, a proto se stává potenciálním nebezpečím. Je tedy důležité i na ni dát dětem přilbu. Koloběžka je zařazena mezi jízdní kola a její povinná výbava je definována ve vyhlášce č. 341/2014 sb., o schválení technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Pro koloběžky tedy platí následující povinnost.

117

Volné konce řídítek musí být zaslepené, na rukojeti nesmí být ostré hrany, musí být vybaveny na sobě nezávislými brzdami (přední i zadní) a v neposlední řadě i odrazkami. Přední odrazka bílé barvy umístěna vpředu pod řídítky a zadní odrazka červené barvy. Odrazky mohou být kombinovány se svítilnou, nebo odrazovým materiálem. Pro jezdce na koloběžce stejně jako pro cyklisty platí veškeré dopravní značení, svislé i vodorovné. Jezdec na koloběžce i cyklista jsou řidiči a jako řidičům jim zákon č. 361/2000 sb. přikazuje respektovat vše, co platí pro řidiče motorových vozidel. Například pokud před přechodem pro chodce vidí řidič – cyklista či koloběžkář – stát chodce, který se chystá přejít přes přechod, je povinen zastavit a nechat jej přejít (§5 ost. 2, písm. f) a g). Cyklista i koloběžkář starší 10 let nesmí jezdit po chodníku (§53, odst. 2). Na chodníku pro něj platí povinnosti pro chodce. Pokud cyklostezka navazuje na přechod pro chodce, musí cyklista i koloběžkář sesednout a kolo či koloběžku vést vedle sebe. I když děti do 10 let mohou jezdit po chodníku, přes to je učíme, že před přechodem pro chodce vždy slezou z kola či koloběžky a tento dopravní prostředek tlačí vedle sebe.

Cestování leteckou a lodní dopravou

Co se týče bezpečného cestování u letadel či plavidel, zde vždy doporučujeme rodičům, aby se drželi pokynů letecké či plavební společnosti, které si samy určují bezpečnostní pokyny při cestování.

Dopravní výchova v rodině

Dopravní výchovu je nejlepší učit hned od chvíle, kdy s dětmi začneme chodit aktivně ven. Nejprve je dobré, aby děti začaly rozeznávat zvuky z dopravy a vnímat okolí. Můžeme je tedy učit typy dopravních prostředků i jednoduché dopravní značky. Zhruba od tří let, kdy děti začínají navštěvovat mateřskou školu, je vhodné, aby uměly rozeznávat základní barvy a trénovaly hrubou motoriku, konkrétně chůzi, běh a celkovou koordinaci těla. Většinu dětí vodí rodiče do školky či školy pěšky, pro přepravu používají MHD, nebo je vozí automobilem. Je tedy důležité, aby především rodiče byli ti, kteří od začátku budou své děti učit základním bezpečnostním návykům správně a budou jim vzorem. V současném uspěchaném světě vídáme dnes a denně spousty rodičů, kteří se svými dětmi přechází na červenou, jezdí na žlutou, nebo dobíhají MHD a porušují přitom spoustu zákonů pro řidiče a pro chodce. Proto se snažíme apelovat na rodiče, že je vždy lepší počítat s časovou rezervou, protože nejen, že dětský krok je přece jen o dost menší a pomalejší než u dospělého, ale také nikdy nemohou počítat s hladkým průjezdem městem.

Bezpečnost dětí by vždy měla být na první místě, a pokud dětem půjdeme správným příkladem, snížíme tak riziko nehodovosti s účastí dětí v silničním provozu.

Velmi důležité téma v rámci dopravní výchovy je bezesporu přecházení na přechodu se světelnou signalizací a bez světelné signalizace. Ze statistik nehodovosti vyplývá, že nehodovost dětí v roli chodce není zanedbatelná. Statistika nehodovosti dětí z roku 2019 ukazuje, že byly v roli chodce 3 děti usmrceny a 63 dětí bylo těžce zraněných.

Více informací naleznete v přehledné zprávě nehodovosti dětí zde: https://www.detivdoprave.cz/files/prehledna-zprava-nehodovosti-deti.pdf.

Nejčastěji se děti špatně rozhlédnou, nebo unáhleně vstoupí do vozovky, popřípadě dobíhají na červenou. Právě zásady bezpečnosti při přecházení učíme v rámci dopravní výchovy děti jako první. Je nutné, aby děti věděly ještě před vstupem na základní školy, že se mají rozhlížet třikrát – vlevo, vpravo, vlevo a to proto, že z levé strany k nám přijíždějí auta nejdříve. Dále by měly vědět, že na přechodu pro chodce si nehrajeme, a při přecházení přes přechod neběháme, nezastavujeme a když nám něco upadne, tak se pro to nevracíme. Děti také například učíme, po které straně chodníku chodíme – po pravé, a že během chůze musíme být ohleduplní nejen ke svému zdraví, ale také ke svému okolí. Všechny tyto informace přehledně může najít na webových stránkách https://www.detivdoprave.cz/vyukova-videa/.

V rámci rodiny je důležité, aby se všichni členové snažili jít dětem dobrým příkladem, a co nejméně porušovali pravidla. Děti se již od mala učí nápodobou, proto mají většinu špatných návyků, se kterými vstupují do školky či školy, právě z domu, a ne vždy se je následně podaří odnaučit. Tyto špatné návyky poté mohou mít fatální následky.

Buďme tedy důslední při dopravní výchově nejen ve výchovných a školských institucích, ale i v domácím prostředí.

V rámci projektu „Implementace dopravní výchovy pro mateřské školy“ vznikla webová podpora nejen pro pedagogy MŠ a ZŠ, ale také právě pro rodiče. Další důležité informace, nápady na aktivity a rady v rámci tématu dopravní výchovy, a to jak pro pedagogy, tak rodiče a další osoby, najdete na webových stránkách projektu Děti v dopravě: www.detivdoprave.cz.

Naleznete zde metodické materiály ke stažení, pracovní listy pro práci s dětmi, dále pak krátké videospoty, které Vám názornou formou ukáží, jak se s dětmi bezpečně pohybovat na pozemních komunikacích a jak jim co nejlépe předat důležité informace z oblasti dopravní výchovy.

Související literaturu a další zdroje informací najdete v naší Odborné knihovně

Zaujal Vás článek a chcete pravidelně dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru a sledujte nás na facebooku.

Odebírat newsletter

Autorka článku

Mgr. Ivana Pařízková

Po ukončení studia na Masarykově univerzitě, oboru sociální pedagogika a volný čas, začala pracovat v Centru dopravního výzkumu, v. v. i. Pracuje jako odborník na oblast dopravní výchovy ve všech úrovních vzdělávání. Je řešitelkou výzkumných projektů pro Ministerstvo dopravy, dále pak spoluautorkou Metodiky dopravní výchovy pro družiny a jiná mimoškolní zařízení. Kromě tvorby materiálů z oblasti dopravní výchovy a realizací akcí pro děti také školí pedagogy po celé ČR, jak s metodikou pracovat (školení probíhají pod záštitou Ministerstva dopravy). Mimo jiné se věnuje trénování krasobruslení všech věkových kategorií a sama se tomuto sportu věnuje závodně již od malička. 

Autor/ka

Po ukončení studia na Masarykově univerzitě, oboru sociální pedagogika a volný čas, začala pracovat v Centru dopravního výzkumu, v. v. i. Pracuje jako odborník na oblast dopravní výchovy ve všech úrovních vzdělávání. Je řešitelkou výzkumných projektů pro Ministerstvo dopravy, dále pak spoluautorkou Metodiky dopravní výchovy pro družiny a jiná mimoškolní zařízení. Kromě tvorby materiálů z oblasti dopravní výchovy a realizací akcí pro děti také školí pedagogy po celé ČR, jak s metodikou pracovat (školení probíhají pod záštitou Ministerstva dopravy). Mimo jiné se věnuje trénování krasobruslení všech věkových kategorií a sama se tomuto sportu věnuje závodně již od malička. 

Odborná knihovna:
Články: