Rizikové sexuální chování

Autor/ka: PhDr. Iveta Jonášová, Ph.D.

smutná dívkaU dětí a dospívajících je možno rizikovost zpozorovat u nevhodných sexuálních projevů. Je potřeba je rozlišit od projevů normální sexuální zvídavosti, experimentace s vlastním tělem i tělem druhých dětí.

Za rizikové sexuální chování pokládáme předčasný začátek pohlavního života, vysokou frekvenci pohlavních styků, náhodné známosti, promiskuitu, prostituční chování, krvavé sexuální praktiky, styk bez použití kondomu (vaginální, anální a orální). V širším slova smyslu se k němu řadí i další ovlivňující faktory, například asociální chování, agresivita, užívání alkoholu a drog.

Projevy rozvoje sexuální deviace u dětí mohou souviset se zvýšenou agresivitou, týráním zvířat, nápadnou neobratností při dvoření, chyběním empatie, nutkavou masturbací, atypickým sexuálním vývojem, u chlapců se zvyšuje fyzická agrese a u dívek spíš sebepoškozování (varující je triáda symptomů: noční pomočování i po dvanáctém roce života, krutost ke zvířatům a žhářství).

Projevy sexuální deviace je třeba podchytit včas a také dítěti včas poskytnout adekvátní pomoc, díky tomu se může předejít spáchání trestného činu, který ničí životy všech lidí v jeho dosahu.   

Kdy a kde hledat pomoc

Psychosexuální etapy vývoje dítěte – kdy a kde hledat pomoc

Zaujal Vás článek a chcete každý měsíc dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru!

Přihlášení k odběru newsletteru

 

Autorka článku

PhDr. Iveta Jonášová, Ph.D.

Absolventka katedry psychológie na FF PU v Prešove, úspěšně ukončila doktorské studium v oboru sexuální psychologie (školitel prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D.). V letech 2001–2002 pracovala na dětském psychiatrickém oddělení (Košice). Aktuálně pracuje jako psychoterapeutka v denním stacionáři Sananim (od roku 2006 dosud) a v soukromém sexuologickém centru Gona (od roku 2009  dosud). Působí jako lektorka v tématech sexuální výchovy, sexuality a vývojové psychologie.

 

Tipy na další související zdroje informací

Zaujalo vás toto téma? Máme pro vás tipy na další zdroje zajímavých informací z naší elektronické Odborné knihovny. Kromě knižních titulů vám nabízíme související výzkumy, legislativní dokumenty nebo audio- a videozáznamy z českých rádií a televizí. Jednoduše klikněte na knížku nebo záznam, který vás zaujal, a dozvíte se více. Další související literaturu najdete v naší Odborné knihovně.

Audiozáznamy

Děti a sexualita - Jan Kaňák a Markéta Exnerová. Radio, ČRo Radio Wave - Diagnóza F, 2013.

Sexuální výchova dětí - MUDr. Petr Weiss. Radio, ČRo 2 Praha - Je jaká je, 2012.

Duševní výchova a rozvoj dětí - Slavomil Hubálek. Radio, ČRo 1 Radiožurnál - Host Radiožurnálu, 2012.

Sexuální výchova dětí - Zuzana Prouzová. Radio, ČRo 2 Praha - Rodinný lékař, 2010.

Jak mluvit s dětmi o sexu - Zuzana Prouzová. Radio, ČRo Radio Wave - Zpoždění, 2010.

Jak mluvit s dětmi o sexu? - MUDr. Hana Fifková. Radio, ČRo 1 Radiožurnál - Host Radiožurnálu, 2010.

Kdy začít a jak hovořit s dětmi o intimnostech? - Zlatko Pastor. Radio, ČRo 1 Radiožrnál - Host Radiožurnálu, 2010.

Kdy u dětí začít se sexuální výchovou? - Petr Weiss. Radio, ČRo 2 Praha - Host do domu, 2010.

Jak mluvit s dětmi o sexu? - MUDr. Ondřej Trojan. Radio, ČRo 1 Radiožurnál - SOS, 2009.

Sexualita dospívajících - MUDr. Jana Spilková. Radio, ČRo 6 - Hovory o vztazích, 2009.

Videozáznamy

O psychosexuálním vývoji u dětí. Videozáznam, Nadace Sirius, 2014.

Sexuální výchova na škole ano - ne? TV, Česká televize - Tykadlo, 2011.

Sexuální vzdělávání a první sexuální zkušenosti - MUDr. Ondřej Trojan. TV, Česká televize - Sama doma, 2011.

Každý má právo říct: Nesahej na mě! Videozáznam, ŠIK CZ, 2011.

Děti a sex - MUDr. Petr Karger - Sexuální výchova ve školách - MUDr. Ondřej Trojan. TV, Česká televize - Sama doma, 2011.

Děti a sex - MUDr. Ondřej Trojan. TV, Česká televize - Sama doma, 2010.

Zpět na téma Rizikové chování dítěte

Autor/ka
PhDr. Iveta Jonášová, Ph.D.

Absolventka katedry psychológie na Filozofické fakultě Prešovské univerzity v Prešově, úspěšně ukončila doktorské studium v oboru sexuální psychologie (školitel prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D.). Pracovala jako psychoterapeutka v denním stacionáři Sananim (2006–2012) a v soukromém sexuologickém centru Gona (2009–2011). Působí jako lektorka v tématech sexuální výchovy, sexuality, vývojové psychologie a jako lektor komplexního sebezkušenostního výcviku v psychoterapii SUR.

Články: