Wechslerova inteligenční škála pro děti - úvahy a hypotézy o sociokulturním backgroundu klientů ze sociálně znevýhodněného prostředí

Autor/ka
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Autorka předkládá výsledky orientační sondy do problematiky diagnostiky kognitivních funkcí dětí (především romských) ze sociálně znevýhodněného prostředí. Výzkum byl realizován za pomoci diagnostického nástroje WISC III (Wechslerova inteligenční škála pro děti), který je v poradenském procesu často používán vzhledem ke své predikci školní úspěšnosti. Cílem testování bylo porovnat kognitivní funkce romských dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí a dětí z běžné populace a stanovit hypotézy o možných příčinách vzniklých rozdílů.

Mikulková, Gabriela. Wechslerova inteligenční škála pro děti - úvahy a hypotézy o sociokulturním backgroundu klientů ze sociálně znevýhodněného prostředí. Zpravodaj pedagogicko-psychologické poradenství, 2009, 2009(56), s. 15-22. ISSN 1214-7230.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001278888&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Zpravodaj pedagogicko-psychologické poradenství, roč. 2009, č. 56 (2009)