Přirozený a zdravý spánek dětí je i v našich rukách

Autor/ka: MUDr. Magdalena Danielová
Datum publikace: 22. 12. 2022, Aktualizováno: 08. 03. 2023
„Spánek je jako krásný modrásek: nebudeš-li jej chytat, přiletí k tobě sám.“ říká orientální přísloví. A to platí i pro děti. Když na ně netlačíme, často spánek přijde klidněji.
Dětský spánek je odlišný od našeho dospělého a v průběhu času se vyvíjí. Rodiče často očekávají, že spánek jejich miminka bude předvídatelný a podobný tomu jejich. Spánek dětí se ale mění během vývoje a růstu a je ovlivněný i prostředím a ročním obdobím. Článek vám přináší povědomí o jeho proměnlivosti.

Obsah článku:

Děti mají oproti dospělým více mělkého REM spánku. Nepotřebují totiž tolik času na regeneraci a opravu buněk. Navíc hluboký spánek znamená složitější regulaci dechového centra, protože nervová soustava miminka se teprve vyvíjí a mění se propustnost hematoencefalické bariéry. Mělký spánek a noční buzení jsou tedy pro děti vývojově prospěšné adaptace. Pro REM spánek jsou typické oční pohyby. U miminek vás může zarazit „koulení očima“ před usnutím, škubání víček během spánku nebo různé pohyby končetin. Během této fáze probíhají sny a miminko si promítá veškeré zážitky. Po třetím roce už dítě tolik neohrožuje apnoe a objevuje se celonoční spánek.

Pojďme se spolu podívat, jak vypadá spánek vašich dětí v jednotlivých fázích vývoje.

1. Spánek novorozence

Za novorozence považujeme dítě prvních dvacet osm dní po porodu. Ač může prospat v součtu až dvacet hodin denně, nejsou zvláštností krátké dvacetiminutové spánky. To rodiče velmi často překvapí, zejména ve spojení s tím, že se miminko často budí, když se maminka vzdálí. Pro toto období je typický pátrací reflex, kdy miminko otáčí hlavičkou a hledá bradavku. To je také signálem, že se chce kojit. Miminko je v tomto období zcela závislé na přítomnosti maminky, adaptuje se na nové životní podmínky. Spánek může být hlubší kvůli novorozenecké žloutence.

Co prospívá spánku novorozence?

Společný spánek v posteli, tělesný kontakt, ideálně kůže na kůži, který pomáhá miminku s adaptací a také regulací životních funkcí. Nošení v šátku je prospěšné pro miminko i rodiče, kterým uvolní ruce. Poporodní období může být spojené i s dráždivostí, neklidným spánkem, plačtivostí. Často se stává, že miminko potřebuje zpracovat zážitky spojené s porodem. Náruč a konejšení je tím nejlepším lékem.

Jak miminku nastavit rytmus?

Žádným tlakem. Dopřejte mu možnost vnímání rozdílu mezi dnem a nocí. V noci mějte tmu a sviťte si lampičkou s vhodnou žárovkou (zdrojem červeného světla). Ve dne nechávejte denní světlo, nebo jen lehce zatemněte. Nebojte se provozních zvuků.

2. Spánek v šestinedělí

Nejen novorozenecké období, ale i týdny po něm jsou důležité pro vývoj a naladění vztahové vazby. Lidská miminka se rodí zcela závislá a „nedokonalá“. Potřebují další trimestr mimo dělohu k dozrání. Může se objevovat náročný večerní pláč, díky kterému miminka uvolní své emoce a zážitky. V tomto období je velmi prospěšný tělesný kontakt. Můžete navazovat také oční kontakt. Miminko mívá fáze klidného bdění, kdy se na vás upřeně dívá a nemá tendenci procvičovat pohyby. To je správná chvíle ke společnému povídání.

Obrázek
Nožičky novorozence

3. Spánek kolem čtvrtého měsíce dítěte

Miminko zažívá rychlý vývoj a spurt. Více zkoumá svět a učí se nové pohyby. To se také promítne do spánku, který se více kouskuje. Objevuje se pláč a frustrace z toho, že se nějaký pohyb nedaří. Dítěti bychom během dne i před spánkem měli nabízet více prostoru pro relaxaci, tak aby se mohlo uvolnit a případně i plakat. V tomto období se objevuje i více frustrace na straně rodičů a ustát to je někdy náročné. Nápomocné může být zpívání ukolébavek a masáže nožiček, které mohou bolet kvůli růstu.

4. Spánek mezi osmým a jedenáctým měsícem

Tady se potkává další vývojový krok s počátkem separační úzkosti, spojeným s růstem zubů. Spánkové návyky se často otáčí o sto osmdesát stupňů. Když dítě objeví prostor, zkouší se v něm pohybovat lezením a obcházením. Pro nové dovednosti často zapomene na spánek a rychleji se dostane do nepohody a přetažení. V kvalitě spánku se může odrazit učení, kdy miminko znovu přehrává jednotlivé situace a často si ve spánku sedá nebo leze. Vliv může mít také frustrace z toho, že se něco nedaří. Během růstu zoubků se objevuje vyšší dráždivost z bolesti a také koliky, průjmy a horečky. Aby toho nebylo málo, miminko si začne uvědomovat vzdalování se maminky a dostává se do separační úzkosti. Ta může být ještě zvýrazněná případným předchozím traumatem a zážitkem oddělení od maminky (po porodu nebo během vývoje). Na dítě je toho potom moc. Potřebuje pomoci s odpočinkem a relaxací a také je pro něj přínosný kontakt s maminkou, kdy nasytí své potřeby a zdroje.

Jak u miminek poznáme potřebu spánku?

Každé miminko je individualita. Pozorovat ale můžete některé signály:

 • Neklid a ošívání po celém dni.
 • Mnutí očiček, zívání. Pozor však, zívání může být jen známkou relaxace – spánek nabídněte, nenuťte.
 • Potřeba tulení, zalézání do bezpečných míst, ale i zvýšená aktivita.
 • Pláč po náročném dni.
 • Potřeba nakojit se nebo napít umělého mléka.

5. Okolo osmnáctého měsíce může zaběhlou rutinu narušit vynechání denního spánku

Rodiče jsou z toho často zaskočení a musí měnit denní harmonogram. Z překvapení často plyne nepohoda, napětí a tlak na sebe i dítě. Přirozené vynechání denního spánku může vést ke zlepšení spánku nočního.

Jak poznáme, že miminko denní spánek vynechává?

Období před touto změnou popisují rodiče jako velmi náročné. Děti si usnutí posouvají a když už to vypadá, že spát nepůjdou, usnou navečer. Tím se jim posouvá noční spánek. Pokud toto období, které trvá přibližně měsíc s trpělivostí překleneme, vše se často stabilizuje.

6. Ve věku 3 let dozrává nervová soustava.

Můžeme začít očekávat celonoční spánek. Denní spánek je v tomto věku individuální. Děti se postupně osamostatňují, přesto stále velmi potřebují rodiče. V literatuře se často dočtete, že denní spánek děti potřebují i ve školce, že do tří let je nutný, ale dítě si délku spánku rozloží do dne a noci podle svých potřeb. Během léta často sníží svůj denní odpočinek a v zimě se k němu vrací. 

Obrázek
Žena s dívkou na klíně

Jak vypadá spánek dětí ve školce?

Některé děti tam spát nechtějí, jiné usnou, ačkoliv doma už přes den nespí. Často je na nespící děti kladen nárok, aby ve školce povinně spaly. Rodiče nespavců se už před nástupem obávají, jak to jejich dítě zvládne. Doporučuji na dítě netlačit. Ve školce lze nabídnout klidovou aktivitu a umožnit relaxaci stejně, jako doma.

Odpočinek upravuje Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (www.rvp.cz), v němž je explicitně uvedeno následující: „V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí (např. dětem s nižší potřebou spánku je nabízen jiný klidný program namísto odpočinku na lůžku apod.). Donucovat děti ke spánku je nepřípustné.“

8. Pomáhají spánkové rituály?

Ano i ne. Rituál jako pravidelný vzorec pomáhá dětem orientovat se v prostředí. Vždy by měl vycházet z jejich signálů a děti by měly mít možnost ovlivnit ho (ukázat si na hračku, nosítko, knížku, zapnout medvídka, vlézt si do hnízdečka, do náruče). Miminka potřebují hlavně bezpečné emoční prostředí, rituály jsou příjemnou nadstavbou. Pokud miminko pláče, potřebuje zejména náruč, teplo a vyslechnutí. Rituály jsou vhodné, pokud je miminko klidné. Mějte na paměti, že časy se mohou během roku lišit. Dodržování přesných časů může být někdy stresové a kontraproduktivní. Navíc, během přechodu mezi zimním a letním časem se spánek dětí často paradoxně rozpadá a trvání na přesném času uspání může přinést nepohodu do rodiny.
Když se blíží změna času, dopřejte dětem čas na přijmutí změn a snižte nároky.

Vhodné jsou jemné spánkové asociace. Tedy činnost, kterou si miminko se spánkem spojí. Něco, co zažívá během uspávání – zpívání, povídání, hlazení.

9. Je potřeba řídit se tabulkami?

Tabulky průměrného spánku podle věku jsou jen orientační. Pokud vás stresuje, že miminko spí jinak, vnímejte zejména jeho spokojenost. Budí-li se klidné a bez výrazného pláče, byl jeho spánek osvěžující. Neklidné dlouhé usínání, pláč uprostřed noci nebo přímo noční děsy už značí nepohodu, taktéž výrazná denní únava a bránění se spánku. Pak je vhodné hledat příčinu, která může být rozmanitá.

Obrázek
Dívka spí s plyšákem

10. Obvyklé příčiny nespavosti

Častou příčinou nespavosti jsou emoce. Při uspávání vždy mysleme na to, jaké zážitky naše dítě mělo. O těch si s nimi povídejte, nebo poskytněte jiný prostor vyjádření – pláčem, mluvením, kresbou... Jakákoliv zapomenutá emoce může ovlivnit sny a spánek.

Jaké další příčiny nespavosti najdeme?

 • nemoc, alergie, intolerance,
 • vliv úplňku,
 • růst zoubků, růstové spurty,
 • vliv prostředí – teplota, světlo, přístroje v místnosti, vysoká teplota – miminka mají horší termoregulaci, některá nesnesou ani přikrytí.

11. Koho můžete požádat o pomoc?

Primárně vždy hledejte příčinu. Buďte opatrní, pokud vám lékař chce nabídnout léky na zklidnění bez řešení příčiny.
V ČR je již dostatek spánkových poradců. Já nabízím komplexní služby včetně pohledu lékaře a řešení spouštěčů, jak v oblasti psychika, tak těla.

 • Pokud je nespavost spojená i s potížemi s kojením nebo sáním, pomůže laktační poradkyně. Najít ji můžete přes síť poradců Mamila www.mamila.sk nebo Laktační liga www.kojeni.cz.
 • U dráždivého miminka je vhodná kontrola fyzioterapeutem a vyloučení například KISS syndromu nebo porodního poranění. Nápomocná je i kraniosakrální technika či osteodynamika.

Přeji vám klidné noci a hodně trpělivosti.

Související literaturu a další zdroje informací naleznete také v naší Odborné knihovně pod pojmy "spánek" a "spánkový".

Zaujal Vás článek a chcete každý měsíc dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru nebo nás sledujte na Facebooku!

 

Odebírat newsletter   Sledovat na Facebooku

Autor/ka

Je neuroložkou a rodinnou spánkovou poradkyní. Vystudovala na 3. LF UK a v roce 2012 atestovala v oboru neurologie. V ambulantní sféře se věńovala zejména bolestem hlavy a závratím. Spolupracovala s centrem pro EEG biofeedback. Nyní se věnuje dětskému spánku a nabízí osvětu v přístupu k uspávání dětí, informuje o odlišnostech dětského spánku a hledá možné příčiny nespavosti. Zaměřuje se na vliv nedostatku minerálů, vliv raného dětství a porodu na spánek.

Odborná knihovna:
Články:
Spící dítě

Jaké uspávací rituály doma používáte?

Choices