MUDr. Magdalena Danielová

Je neuroložkou a rodinnou spánkovou poradkyní. Vystudovala na 3. LF UK a v roce 2012 atestovala v oboru neurologie. V ambulantní sféře se věńovala zejména bolestem hlavy a závratím. Spolupracovala s centrem pro EEG biofeedback. Nyní se věnuje dětskému spánku a nabízí osvětu v přístupu k uspávání dětí, informuje o odlišnostech dětského spánku a hledá možné příčiny nespavosti. Zaměřuje se na vliv nedostatku minerálů, vliv raného dětství a porodu na spánek.

Odborná knihovna:

Články: