Neurologie

Lékařský obor zabývající se poruchami centrálního nervového systému (mozek a mícha) a periferního nervového systému (motorické buňky v míše, nervová vlákna a vykonavatelé pohybu – svaly).