Výživné zletilého dítěte podle chování k rodičům - kdy není nárok?

Datum publikace: 28. 02. 2024
Periodikum:
medium.seznam.cz
Dítě nemá vždy nárok na výživné, alespoň od určitého věku. Víte, za jakých okolností není nutné platit výživné? A víte, co je pro to třeba udělat? Čtěte.

V tomto článku se zaměříme na otázku, jak se zletilé děti chovají k svým rodičům, a jaký může mít toto chování případný vliv na rozhodnutí soudu o přiznání výživného, zejména v případě zletilého dítěte. Budeme zkoumat koncept tzv. dobrých mravů a projevu dostatečné úcty k rodičům.

Celý článek najdete zde: https://medium.seznam.cz/clanek/judr-david-pytela-mba-ll-m-advokat-vyzivne-zletileho-ditete-podle-chovani-k-rodicum-kdy-neni-narok-33070

muž v kanceláři