Výskyt autismu dál strmě stoupá. Co je příčinou? Jaké má příznaky a jaké jsou dnes možnosti diagnostiky?

Datum publikace: 12. 04. 2023
Periodikum:
nasezdravotnictvi.cz
„Ještě před čtvrt stoletím se o autismu moc nemluvilo a nevědělo. Situace se ale za tu dobu naprosto změnila. Dnes v každé škole a v ordinaci každého pediatra nalezneme mnoho takto znevýhodněných dětí,“ těmito slovy uvedl prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc., seminář pro lékaře s názvem Diagnostika a terapie poruch autistického spektra, který se konal pod záštitou České lékařské komory v sobotu 25. března v Domě lékařů.

Seminář trval šest hodin a věnoval se jak typickým příznakům a dělení poruch autistického spektra, tak screeningu a diagnostice včetně použití diagnostických metod, neurobiologii autismu a také nejmodernějším možnostem léčby. Všechny informace do jednoho článku nedostaneme, ale v krátkosti naznačíme, co dnes o autismu víme. Jak se projevuje? Jak vypadá typický autista a jaké máme možnosti diagnostiky?

Ze světových i tuzemských výzkumů vyplývá, že výskyt poruch autistického spektra (PAS) zaznamenává strmý nárůst. Jestliže v roce 1975 trpěl autismem jeden z 5 000 lidí a v roce 1985 jeden z 2 500, pak v roce 2007 to byl již 1 ze 150. Ve Spojených státech se udává výskyt poruch autistického spektra u osmiletých dětí 1 : 36 (2020). Celosvětový odhad prevalence je 1,5 % populace. Jak prevalence narůstá, tak narůstá i množství publikací o autismu, a je to tedy dnes jedna z nejzkoumanějších poruch v dětské psychiatrii vůbec.

Celý článek najdete zde: https://nasezdravotnictvi.cz/aktualita/vyskyt-autismu-dal-strme-stoupa-co-je-pricinou-jake-ma-priznaky-a-jake-jsou-dnes-moznosti-diagnostiky

chlapec pod peřinou