Průběh služby rané péče

Autor/ka: Mgr. Ivana Kudelová
Datum publikace: 26. 09. 2013, Aktualizováno: 02. 05. 2023

Poskytovatelé rané péče usilují o to, aby informace o nabídce jejich služeb byly snadno dostupné pro všechny, kdo by tuto službu mohli potřebovat. Proto realizují informační kampaně pro veřejnost, oslovují odborné lékaře i pediatry, stejně jako pracovníky sociálních oborů v oblasti působnosti daného pracoviště.

Jejich cílem je, aby se informace o možných formách pomoci dostaly k potřebným rodinám co nejdříve – ideálně ihned poté, co se rodiče dozvědí, že u jejich dítěte byly diagnostikovány takové zdravotní problémy, které by mohly ohrozit vývoj dítěte.

Rodiče se pak na základě poskytnutých informací sami rozhodnou, zda pracoviště rané péče osloví nebo ne. Projevit zájem o službu mohou rodiče telefonicky, písemně, e-mailem nebo osobní návštěvou u vybraného poskytovatele rané péče. Následně získají podrobné komplexní informace o celé nabídce daného pracoviště. Vyjasnění souladu mezi nabídkou služby a představou a potřebami rodiny, která o ranou péči projevila zájem, je prvním předpokladem pro zahájení služby.

Samotné poskytování služby se řídí pravidly, se kterými je klient od počátku seznámen. Základem rané péče jsou konzultační návštěvy odborníka-poradce rané péče v rodině klienta. Náplň konzultací vychází ze stanoveného individuálního plánu služby a aktuálních potřeb rodiny, které jakkoliv souvisí s péčí o dítě a s jeho výchovou.

Doplňkové formy rané péče se vždy řídí programem a konkrétní nabídkou každého pracoviště. Většinou však mezi ně patří například různé formy podpory svépomocných aktivit skupin klientů (například pořádání setkávání rodičů s cílem umožnit jim sdílení podobných problémů, sdělování zkušeností, vzájemnou podporu).

Raná péče je rodinám poskytována maximálně do sedmi let věku dítěte, může být však ukončena kdykoliv dříve – jakmile jsou splněny vyjednané cíle služby nebo jakmile rodina získá dojem, že již službu nepotřebuje.

V rámci procesu ukončování rané péče může poradce v případě zájmu rodiny poskytovat podporu při vyhledávání návazné péče, předškolního nebo školského zařízení.

↑ nahoru

Kde je raná péče dostupná

Dostupnost rané péče se na území České republiky liší podle konkrétní cílové skupiny (určené podle typu postižení dítěte).

Raná péče je poskytována různými subjekty – v naprosté většině jsou to nestátní neziskové organizace, které zřídila buď občanská sdružení, nebo církevní organizace. Každý poskytovatel má jasně vymezenu cílovou skupinu, se kterou umí pracovat, a území, kam je schopen v rámci poskytování služby dojíždět. Raná péče je klientům poskytována bezplatně.

Nejdelší historii v ČR má raná péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením, která existuje od roku 1990 a je poskytována kdekoliv na celém území republiky. Stejně komplexní pokrytí má raná péče pro rodiny dětí se sluchovým postižením. Menší území pak pokrývají služby pro ostatní cílové skupiny – pro rodiny dětí s postižením mentálním, tělesným, dětí s autismem, … I tady se však každým rokem pokryté území rozšiřuje a dostupnost služby zlepšuje. Aktuálně je v celé republice registrováno 44 subjektů, které poskytují služby rané péče.

Konkrétní informace o dostupnosti služby v příslušném regionu je možné získat v registru sociálních služeb na webu MPSV, v informačních materiálech o sociálních službách a na webových stránkách sociálních odborů krajů a obcí s rozšířenou působností, dále například na webových stránkách: www.ranapece.cz, www.centrumlira.cz (dříve www.ranapece.eu), www.rana-pece.czhttps://www.tamtam.cz/kontakty/, www.arpcr.cz, www.kolpingsmecno.cz/, https://www.sdbrno.cz/sluzby/rana-pece/, https://www.sdbrno.cz/sluzby/osobni-asistence/.

Čtěte také:
Dávky pro rodiny dětí se zdravotním postižením
Náročnost péče o dítě se zdravotním postižením
Vážně nemocné dítě v rodině

Zaujal Vás článek a chcete pravidelně dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru a sledujte nás na facebooku.

 

Odebírat newsletter   Sledovat na Facebooku

Nahlédněte do naší rubriky KDE HLEDAT POMOC.

Související literaturu najdete v naší Odborné knihovně.

Autorka článku

Mgr. Ivana Kudelová

V oboru rané péče pracuje od roku 1995, její specializací je především problematika rodin dětí se zrakovým a kombinovaným postižením. Aktivně se podílela na rozvoji oboru rané péče, standardizaci služby a na etablování rané péče v celorepublikovém i regionálním měřítku. Byla součástí platformy odborníků, kteří založili celostátní profesní organizaci Asociaci pracovníků v rané péči. Aktuálně se zabývá především kvalitou v poskytování služby rané péče, metodickou a vzdělávací činností, poskytuje také terénním pracovníkům odborné supervize a konzultace.

Zpět na téma Psychické problémy v rodině

Autor/ka

Její specializací je především problematika rodin dětí se zrakovým a kombinovaným postižením. Od roku 1995 pracuje v oboru rané péče, aktivně se podílela na jeho rozvoji, standardizaci služby a na etablování rané péče v celorepublikovém i regionálním měřítku. Byla součástí platformy odborníků, kteří založili celostátní profesní organizaci Asociace pracovníků v rané péči. Aktuálně se zabývá především kvalitou v poskytování služby rané péče, metodickou a vzdělávací činností a poskytuje terénním pracovníkům odborné supervize a konzultace.

Odborná knihovna:
Články: