Kombinace zprostředkované a nezprostředkované pěstounské péče

Autor/ka: Mgr. Linda Matyšková
Datum publikace: 26. 01. 2022, Aktualizováno: 17. 02. 2023
Zda se jedná o zprostředkovanou či nezprostředkovanou pěstounskou péči se posuzuje vždy vůči každému dítěti samostatně. Může se tedy stát, že tentýž pěstoun bude mít jedno z dětí ve zprostředkované pěstounské péči (dítě zprostředkované krajským úřadem) a druhé dítě v nezprostředkované pěstounské péči (např. neteř, o kterou se rodiče nemohli postarat).

Jedná se tedy o kombinaci zprostředkované a nezprostředkované pěstounské péče u jednoho pěstouna. V takovém případě je potřeba na každé dítě vyřídit dávky pěstounské péče zvlášť, protože na dítě zprostředkované krajským úřadem bude pěstoun pobírat odměnu pěstouna a na dítě v nezprostředkované pěstounské péči bude pěstoun pobírat příspěvek při pěstounské péči. Tyto částky se budou sčítat.

Zprostředkovaná pěstounská péče

Nezprostředkovaná pěstounská péče

Odměna pěstouna (OP)

Příspěvek při pěstounské péči (PPP)

Výše se odvíjí se od minimální mzdy

Výše se odvíjí se od životního minima

Na OP mají nárok pěstouni, kteří mají v pěstounské péči dítě zprostředkované úřadem.

Na PPP mají nárok všichni ostatní dlouhodobí pěstouni (prarodiče mají jinou výši PPP než ostatní nezprostředkovaní pěstouni)

Systém dávky zůstává stejný jako do konce roku 2021, není třeba o dávku znovu žádat, je třeba na ÚP doložit „zprostředkovanost“ – oznámení o vhodnosti

Zcela nová dávka pěstounské péče, je třeba podat na ÚP žádost o  PPP spolu s nezbytnými přílohami.

PPP se v mnohém liší od odměny pěstouna.

Jedná se o příjem ze závislé činnosti.

Nejedná se o příjem ze závislé činnosti,

jedná se o sociální dávku.

Stát (ÚP) z OP strhává daň, odvody na zdravotní i sociální pojištění – pěstoun je tedy zdravotně pojištěn a období pobírání OP se započítává do „odpracovaných“ let na důchod.

Pěstoun dostane PPP celý, bez odvodů. Pěstoun si zdravotní pojištění musí řešit jiným způsobem (zaměstnání, OSVČ, samoplátce, platí za něj stát). Období pobírání PPP se nezapočítává do „odpracovaných“ let na důchod.

Pěstoun si může z OP odečítat daňové slevy (poplatníka, vyživované děti).

Pěstoun si nemůže z PPP odečítat daňové slevy (poplatníka, vyživované děti).

OP vylučuje nárok na předčasný starobní důchod - nelze pobírat předčasný st. důchod a zároveň OP

PPP nevylučuje nárok na předčasný starobní důchod – lze pobírat obé najednou

OP podléhá případným exekučním srážkám se zachováním nezabavitelné částky. Pokud byly exekuce pěstounovi z OP sráženy v roce 2021, budou srážky automaticky pokračovat i nadále.

PPP podléhá případným exekučním srážkám se zachováním nezabavitelné částky. Pokud byly exekuce pěstounovi z odměny pěstouna sráženy v roce 2021, je potřeba pokračování v exekučních srážkách řešit s exekutorem, protože odměna pěstouna skončí.

Pěstounská dávka (OP i PPP) může být vyplácena již na základě podání návrhu na soud na svěření dítěte do pěstounské, předpěstounské či poručnické péče, a to za předpokladu osobní péče o toto dítě a vyjádření OSPOD, že péče není zjevně bezdůvodná.

Při pobírání dávky (OP i PPP) může pěstoun být zaměstnán nebo vykonávat OSVČ.

Případné příjmy nemají vliv na nárok a výši OP či PPP.

Související literaturu a další zdroje informací naleznete také v naší Odborné knihovně.

Zaujal Vás článek a chcete každý měsíc dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru!

Přihlášení k odběru newsletteru

Autor/ka

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kterou v roce 2001 ukončila diplomovou prací na téma Volba vhodné náhradní péče o dítě. V roce 2013 absolvovala akreditovaný kurz Mediátor/mediátorka a o rok později absolvovala roční program Psychologie pro každý den na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V květnu 2016 dokončila kurz přípravy a organizace případových konferencí a výcvik jejich facilitace. Jako dobrovolnice pracovala v organizaci poskytující pomoc rodinám ohroženým závažnou sociální situací. V současnosti působí jako lektor právní problematiky náhradní rodinné péče pro odborníky, osoby, které mají dítě v péči i laickou veřejnost. Je facilitátorkou případových konferencí, které řeší situaci ohrožených dětí. Dlouhodobě se věnuje právní problematice náhradní rodinné péče, pracuje jako právník v největší doprovázející organizaci v ČR, poskytuje poradenství zájemcům i osobám, které mají dítě svěřené do náhradní rodinné péče. Dlouhodobě se také věnuje systémovým změnám náhradní rodinné péče.

Odborná knihovna:
Články: