Graf: Retrospektivní studie fyzického a psychického týrání v dětství u dospělé populace ČR

Autor/ka: Redakce portálu Šance Dětem
Datum publikace: 29. 06. 2012, Aktualizováno: 09. 02. 2021
Kolik dětí je v České republice psychicky a fyzicky týráno a které formy psychického a fyzického týrání převažují? Jaké následky tyto děti pociťují a jak se s nimi vyrovnávají? Kdo jim nejčastěji ubližuje? Zmapovat výskyt a souvislosti psychického a fyzického týrání dětí si dal za úkol v naší republice ojedinělý výzkum, který uskutečnil v letech 2001–2003 tým pracovníků Linky bezpečí vedený Mgr. Petrem Bosákem.

Psychické týrání bylo pro účely výzkumu vymezeno jako ubližování ze strany rodiče či jiné dospělé osoby formou opakovaného odmítání, ponižování, zastrašování, nepřiměřeného omezování, izolování od kontaktu s jinými osobami, využívání pro vlastní prospěch, učení názorům a chování, jež odporují zákonům či obecným mravním normám, neposkytování citové odezvy a vystavování násilí či závažným konfliktům doma.

Výzkumu se zúčastnilo 1 104 osob ve věku od 18 do 45 let – šlo o reprezentativní vzorek populace ČR v daném věkovém pásmu, a to z hlediska pohlaví, věku a regionu. Samotný sběr dat realizovalo 318 profesionálních tazatelů agentury INRES. 

 

Zdroj: Výzkum Linky bezpečí Retrospektivní studie fyzického a psychického týrání v dětství u dospělé populace ČR (neveřejný dokument)  

Více čtěte v našem článku:
O nevhodných přístupech v rodičovské výchově, psychickém násilí a jeho vlivu na vývoj dítěte

Další graf:
Počty tělesně a psychicky týraných a zneužívaných dětí v ČR v roce 2011

 

Autor/ka

Autoři tohoto článku jsou členy redakce portálu Šance Dětem.

Retrospektivní studie o problémech v dětství