Dítě se závažným zdravotním znevýhodněním či celoživotním onemocněním

Autor/ka: doc. MUDr. Bohuslav Mrzena, CSc.
Datum publikace: 13. 04. 2012, Aktualizováno: 24. 03. 2023

Všechny velké a důležité procesy a změny, které jsou typické pro dětský věk (růst, vývoj), výrazně ovlivňují průběh jak přirozených reakcí, tak i chorobných procesů.

V průběhu jak akutních, tak chronických forem onemocnění reaguje dětský organizmus jako jeden celek. Nemoc nepostihuje jen jeden orgán, nýbrž celou orgánovou soustavu s velkou tendencí ke vzniku komplikací. Například při rýmě u malých dětí velmi často dochází k zánětu středního ucha, jehož následkem může být i zánět mozkových blan. Není tomu tak samozřejmě u každého dítěte. Cílem prevence a účinné léčby je případným komplikacím předejít.

Základní dělení onemocnění v dětském věku (stejně tak je tomu i u dospělých) vychází z průběhu a trvání choroby. Rozlišujeme je tak na akutní a chronická. Ač jsou akutní formy často velmi dramatické, bývají v naprosté většině případů léčebně zvládány. Avšak některé z nich mohou přecházet v chronická stadia.

Při vzniku onemocnění, pokud nejde o vrozený původ, nelze často uvedené změny předpokládat či včas rozpoznat. Velmi závažné jsou zejména již zmíněné vrozené poruchy a vady. Jejich původ bývá obtížně určitelný, i když mnohé z nich lze v současnosti již nitroděložně diagnostikovat. Jde především o geneticky podmíněné poruchy.

Včasná diagnostika umožňuje řadě z nich předejít nebo je velmi záhy po porodu léčit. Z tohoto hlediska představují značný přínos takzvané vyhledávací (neboli skríningové) vyšetřovací metody. Jsou prováděny záhy po porodu a umožňují včas zahájit léčbu, a předejít tak závažným problémům v dalším vývoji po narození. Jde například o poruchy funkce štítné žlázy nebo cystickou fibrózu.

Zaujal Vás článek a chcete pravidelně dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru a sledujte nás na facebooku.

Přihlášení k odběru newsletteru

Související literaturu najdete v naší Odborné knihovně.

Autor článku

doc. MUDr. Bohuslav Mrzena

Absolvoval v roce l962 Fakultu dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Po promoci pracoval v OÚNZ Kutná Hora a v roce l965 nastoupil na II. dětskou kliniku Fakulty dětského lékařství v Praze.  Je autorem a spoluautorem sedmi monografií, pěti učebnic a více než sedmdesáti publikací prezentovaných jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Přednášel na řadě odborných kongresů a sympozií (ve Francii, Itálii, Švédsku, Švýcarsku, Belgii atd.). Je členem Pediatrické společnosti a společnosti pro alergologii a klinickou imunologii Jana Evangelisty Purkyně.

Zpět na téma Děti s jiným závažným zdravotním znevýhodněním

Autor/ka

Pediatr, absolvent Fakulty dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze (l962). Po promoci pracoval v OÚNZ Kutná Hora a na II. dětské klinice Fakulty dětského lékařství v Praze. V současné době působí na Dětském a dorostovém oddělení Nemocnice Na Homolce v Praze. Zaměřuje se především na onemocnění dýchacích cest, krevní choroby a neonatologii. Je autorem a spoluautorem sedmi monografií, pěti učebnic a více než sedmdesáti publikací prezentovaných jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Přednášel na řadě odborných kongresů a sympozií (ve Francii, Itálii, Švédsku, Švýcarsku, Belgii atd.). Je členem Pediatrické společnosti a společnosti pro alergologii a klinickou imunologii Jana Evangelisty Purkyně.

Odborná knihovna:
Články: