Onemocnění dýchacích cest u dětí

Autor/ka: doc. MUDr. Bohuslav Mrzena, CSc.
Datum publikace: 18. 07. 2014, Aktualizováno: 24. 03. 2023

Nemoci dýchacího systému patří mezi nejčastější nemoci vůbec. Převážnou většinu představují akutní (často zánětlivé) procesy. Jsou dobře léčitelné a přechodné. Naproti tomu významné jsou také chronické formy. Je jich sice méně, ale jsou závažnější.

Bez kyslíku není pro člověka možný život. Je nutnou podmínkou téměř všech procesů v organismu. Jeho nedostatek se projevuje především dušností a dále nízkou výkonností neboli tělesnou zdatností.

Výměna krevních plynů (kyslíku a oxidu uhličitého) mezi zevním prostředím a tkáněmi je závislá na činnosti dýchacího systému. Transport obou plynů závisí na bezprostřední součinnost systému oběhového a krevního. V praxi to znamená, že poruchy jednoho systému mají odraz v činnosti řady dalších.

V dětském věku je mimořádná pozornost věnována především cystické fibróze. Při ní jde o poruchu tvorby a odstranění mimořádně hustého hlenu z dýchacích cest. Kromě plic je vážně postižena i slinivka břišní, což se projevuje četnými průjmy. První projevy se mohou objevit i u novorozence, a to neprůchodností střev. Diagnostika je v podstatě velmi snadná – pokud se na ni myslí – spočívá ve vyšetření chloridů v potu. Velmi složitá léčba se provádí ve specializovaných centrech.

Dalším chronickým onemocněním, s častými bezpříznakovými fázemi, je průdušková záducha projevující se záchvaty výdechové dušnosti. Jde o plicní alergózu, jejíž diagnóza je složitá. Vyžaduje komplexní léčbu, a to zpravidla po celý život. Úmrtnost je však dnes, díky značnému pokroku v léčbě, spíše minimální.

Podpora dítěte s plicními nemocemi

Chronické onemocnění plic vyžaduje neustálou péči o postiženého. Časté opakování potíží a vznik následných komplikací ovlivňuje nejen tělesnou zdatnost nemocného, ale i jeho život ve společnosti. Absence školní docházky značně ovlivňují prospěch dítěte, ale v dospělosti třeba i výběr vhodného zaměstnání.

Kromě zdravotních problémů, způsobených základním onemocněním, trpí často děti komplexem méněcennosti. Nestačí ostatním spolužákům především po fyzické stránce, ale často ani psychicky. Stávají se terčem posměchu, nebo dokonce šikany. Ta často bývá i příčinou těžkého ublížení na zdraví. Je bezpodmínečně nutné podpořit psychickou odolnost nemocného dítěte. Což je zejména v dětském věku někdy velmi složité.

Zvýšení sebevědomí lze dosáhnout uvedením příkladů získaných od vynikajících sportovců se stejným onemocněním.  Dalším krokem pomoci nemocnému je postupné vytyčování vyšších cílů. Tento postup se osvědčuje například u astmatiků, mezi nimiž je velké množství držitelů světových rekordů a olympijských medailí i u nás. Snaha o napodobení a touha po úspěchu  nesou velmi silný emoční náboj.

Podstatně složitější podmínky jsou však u dětí trpícími cystickou fibrózou. Jejich výkonnost a tělesná zdatnost je velmi nízká. Vzhledem ke snížené obranyschopnosti vůči běžným nákazám, ke zhoršujícímu se průběhu nemoci, je značně omezen pobyt v kolektivech stejně starých dětí. I zde je možné najít vhodnou formu minimalizování komplexů méněcennosti. Jde například o hudební činnost, modelářské aktivity a v případě sportovní činnosti o šachy a podobně.

↑ nahoru

Specifika komunikace s dítětem trpícím plicními nemocemi

Verbální i neverbální komunikace s nemocným je závislá jak na jeho věku, tak na jeho inteligenci. Z obecného hlediska je zcela nevhodné dítě upozorňovat na jeho problémy. Naopak je vhodné je povzbuzovat. Nicméně je třeba dítěti šetrně vysvětlit podstatu jeho onemocnění. Rovněž je třeba připravit dítě i na nepříjemné pocity spojené s vyšetřením či léčebným zákrokem, což posílí jeho sebedůvěru a odvahu.

Odborná podpora pro rodiče

Děti trpící cystickou fibrózou jsou prakticky všechny pod přísnou lékařskou kontrolou. Komplexní léčba probíhá ve specializovaných centrech. Z nich je nejznámější centrum ve Fakultní nemocnici Motol v Praze. Odlišná situace je u astmatiků. Ne všichni jsou pravidelně sledováni. Se stoupajícím výskytem astmatu se ale i jejich situace v posledních letech značně zlepšila. Rozšiřuje se síť odborných ordinací, jsou k dispozici velmi instruktivní časopisy a odborné i populární publikace.

Čtěte také:

Zdravotní péče a prostředky zdravotnické techniky

V posledních letech dochází ke značnému rozvoji zdravotnické techniky, a to jak pro lůžková zařízení, tak i pro domácí léčbu. A právě ta je pro chronické pacienty nesmírně důležitá. U onemocnění dýchacích cest jsou – zejména u cystické fibrózy – nutné denní inhalace pomocí ultrazvukových inhalátorů. Používáme je i u průduškové záduchy. Jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami, stejně jako nástavce pro aplikaci inhalačních sprejů u malých dětí.

Volný čas dětí s plicními nemocemi

Téměř čtyřicetiletá zkušenost se sportovní aktivitou astmatiků, se stala nedílnou součástí komplexní rehabilitace. Světové výkony některých z nich potvrzují nutnost tělesné aktivity nemocných. Je chybou nemocným dětem, zejména v bezpříznakové fázi, zakazovat sportovní činnost. Je však nutno vyřadit cviky vytrvalostního charakteru, po nichž může dojít k dušnosti po zvýšené námaze. V případě cystické fibrózy lze nemocnému dítěti povolit pouze velmi nízkou zátěž.

Zaujal Vás článek a chcete každý měsíc dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru!

 

Odebírat newsletter   Sledovat na Facebooku

Tipy na související literaturu a další zdroje informací

Zaujalo vás toto téma? Máme pro vás tipy na další zdroje zajímavých informací z naší elektronické Odborné knihovny. Kromě knižních titulů vám nabízíme související výzkumy, legislativní dokumenty nebo audio- a videozáznamy z českých rádií a televizí. Jednoduše klikněte na knížku nebo záznam, který vás zaujal, a dozvíte se více. Další související literatura je k dispozici v naší Odborné knihovně.

Audiozáznamy

 

Videozáznamy

Další doporučené internetové zdroje

Pro získání dalších informací, nejen o nejčastěji diskutované cystické fibróze, navštivte internetové stránky Klubu pro cystickou fibrózu ve Fakultní nemocnici Motol v Praze na www.cfklub.cz, případně klub kontaktujte telefonicky: 224 431 111.

Velmi podrobné informace týkající se astmatu lze získat na webu České iniciativy pro astma na www.cipa.cz, případně se informovat telefonicky: 224 266 229. Zde lze rovněž objednat časopis s názvem „Alergie, Astma, Bronchitida“.

Autor/ka

Pediatr, absolvent Fakulty dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze (l962). Po promoci pracoval v OÚNZ Kutná Hora a na II. dětské klinice Fakulty dětského lékařství v Praze. V současné době působí na Dětském a dorostovém oddělení Nemocnice Na Homolce v Praze. Zaměřuje se především na onemocnění dýchacích cest, krevní choroby a neonatologii. Je autorem a spoluautorem sedmi monografií, pěti učebnic a více než sedmdesáti publikací prezentovaných jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Přednášel na řadě odborných kongresů a sympozií (ve Francii, Itálii, Švédsku, Švýcarsku, Belgii atd.). Je členem Pediatrické společnosti a společnosti pro alergologii a klinickou imunologii Jana Evangelisty Purkyně.

Odborná knihovna:
Články: