prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.

Specializuje se na oblast neurologie, dětské neurologie a spánkové medicíny. Patří mezi zakládající členy České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu a od jejího založení je členem výboru této společnosti. Byla lokálním organizátorem Světového neurofyziologického kongresu (1999), Evropského spánkového kongresu (2004) a Světového spánkového kongresu (2017) pořádaných v Praze i řady dalších konferencí. Je členkou zahraničních spánkových společností (ESRS, WSS, IPSA) a za výzkum v oblasti spánku a jeho poruch získala řadu ocenění (2000 – American Academy of Neurology, 2016 – Cena České lékařské společnosti JEP, 2017 – Medaile za zásluhy 1. stupně v oblasti vědy a vzdělávání a další). Publikovala 215 původních prací, převážně v IF časopisech, 7 monografií a 39 kapitol. Monografie Sleep Disorders in children (nakl. Springer) byla v roce 2017 vyznamenána cenou Book Medical Award. 

Odborná knihovna:

Články: