prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.

Je erudovanou dětskou i dospělou neuroložkou, specializuje se zejména na spánkovou medicínu. V rozmezí let 1998 až 2006 byla přednostkou Neurologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice a po roce 2006 se stala vedoucí lékařkou oddělení dětské neurologie na téže klinice.V současné době se specializuje zejména na výzkum poruch spánku a bdění, publikovala více než dvě sta původních prací, třicet kapitol v českých či zahraničních monografiích a pět monografií samostatně. Je členkou mnoha českých i mezinárodních odborných společností a nositelkou četných vyznamenání.