Nepodceňujme poruchy spánku u dětí

Autor/ka
Rok vzniku:
2007
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Některé poruchy spánku jsou převážně nočního charakteru a mají paroxysmální ráz, vazbu na určité věkové období a často i tendenci k spontánnímu ústupu (například náměsíčnost, noční děsy, enuréza), jiné jsou spojeny s nadměrnou denní spavostí (například narkolepsie, idiopatická hypersomnie) a v dětském věku teprve vznikají. Častým projevem je i kombinace insuficientního nočního spánku (například při poruchách dechových funkcí typu spánkové apnoe nebo při přítomnosti periodických pohybů končetin) se zvýšenou únavou a ospalostí během dne. Častým steskem u kojenců a batolat bývá dětská insomnie, na které se však nejčastěji podílejí výchovné vlivy.

Zdroj dat
https://www.tribune.cz/archiv/nepodcenujme-poruchy-spanku-u-deti/
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Medical Tribune (www.tribune.cz)