Význam spánkové medicíny v pediatrii

Autor/ka
Rok vzniku:
2020
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Náhled článku
https://www.prolekare.cz/casopisy/casopis-lekaru-ceskych/2019-7-8-2/vyznam-spankove-mediciny-v-pediatrii-121071
Online dostupnost
Částečná dostupnost
Podrobnosti o dokumentu

Kvalitní spánek má nesmírný význam pro rozvoj dětského mozku i synaptické plasticity mozkových struktur. Existují jednoznačné důkazy, že jednotlivá stadia spánku se uplatňují při procesu učení, způsobu chování, vývoji řeči, jemné motoriky i intelektových funkcí dítěte. Poruchy spánku jsou v dětském věku velmi časté a mají řadu interních, neurologických i psychiatrických komorbidit. Spánkové problémy se netýkají pouze samotného dítěte, zpětně ovlivňují život celé rodiny. Nezbytná je tedy snaha o včasnou diagnostiku i správnou léčbu.

NEVŠÍMALOVÁ, Soňa, PŘÍHODOVÁ, Iva. Význam spánkové medicíny v pediatrii. Vox pediatriae. 2020, roč. 20, č. 8, s. 21-25. ISSN: 1213-2241.

Zdroj dat
https://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=1579662
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Vox pediatriae. roč. 20, č. 8 (2020)