Škála tíže narkolepsie a její psychometrické vlastnosti u pacientů s narkolepsií typu 1 v ČR

Autor/ka
Rok vzniku:
2023
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Plný text
https://www.csnn.eu/casopisy/ceska-slovenska-neurologie/2023-1-10/skala-tize-narkolepsie-a-jeji-psychometricke-vlastnosti-u-pacientu-s-narkolepsii-typu-1-v-cr-133703
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Studie si kladla za cíl ověřit vhodnost použití Škály tíže narkolepsie (Narcolepsy Severity Scale; NSS) jako základního klinického nástroje pro stanovení subjektivní tíže onemocnění u pacientů s narkolepsií typu 1 v ČR.

NEVŠÍMALOVÁ, Soňa, [et al.]. Škála tíže narkolepsie a její psychometrické vlastnosti u pacientů s narkolepsií typu 1 v ČR. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2023, roč. 86, č. 1, s. 63-68. ISSN: 1210-7859 (tištěná verze). ISSN: 1802-4041 (elektronická verze).

Zdroj dat
https://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=1913335
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, roč. 86, č. 1 (2023)