Vztah spánku a jeho poruch ke kvalitě života

Autor/ka
Rok vzniku:
2006
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Plný text
https://www.solen.cz/pdfs/int/2006/07/07.pdf
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Ve spánku strávíme téměř 1/3 života a kvalita spánku se výrazně podílí i na kvalitě našeho života. Fyziologický spánek je nezbytný nejen pro regeneraci duševních a fyzických sil, pro vytváření paměťových stop, a tedy pro kognitivní funkce, ale i pro celou řadu metabolických pochodů. Společným podkladem většiny spánkových poruch jsou časté probouzecí reakce (kortikálního i subkortikálního původu), které vedou k vyplavování stresových hormonů (zejména kortizolu) a k urychlení aterosklerotických změn. Důsledkem je zvýšené riziko infarktů, cévních mozkových příhod a dalších komplikací. Fragmentace spánku, provázená častou změnou spánkových stadií, bdělostí a sníženou efektivitou spánku, je rizikovým faktorem vzniku metabolického syndromu, obezity, diabetu (typu 2) a dysbalance neuroendokrinního i imunitního systému. Častým důsledkem je i vznik deprese. Fyziologický spánek odpovídající délky i kvality je klíčovým faktorem určujícím pocit „dobrého zdraví“, naši výkonnost i pohodu a výraznou měrou se podílí na hodnocení kvality života.

NEVŠÍMALOVÁ, Soňa. Vztah spánku a jeho poruch ke kvalitě života. Psychiatrie pro praxi. 2007, roč. 8, č. 2, s. 72-76. ISSN: 1213-0508 (tištěná verze). ISSN: 1803-5272 (elektronická verze).

Zdroj dat
https://www.solen.cz/artkey/int-200607-0007_Vztah_spanku_a_jeho_poruch_ke_kvalite_zivota.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Psychiatrie pro praxi, roč. 8, č. 2 (2007)