Léčba spánkové apnoe malých dětí dvojúrovňovým přetlakem v dýchacích cestách

Autor/ka
Rok vzniku:
2007
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Spánková apnoe vzniká převážně v důsledku obstrukce horních cest dýchacích (HCD), méně často je spojená s poruchou centrálního řízení respirace. Na vzniku obstrukční spánkové apnoe (OSA) u dětí se podílí především hypertrofie adenoidní vegetace a tonzil v kombinaci s lehkými odchylkami struktury a funkce HCD. Riziko rozvoje OSA představují všechna onemocnění, která vedou k anatomickým a funkčním změnám HCD (kraniofaciální malformace, achondroplazie, gastroezofageální reflux, Downův syndrom, dětská mozková obrna, nervosvalová onemocnění). Léčbou první volby OSA v dětském věku je adenotonzilektomie. Léčba trvalým pozitivním (CPAP) nebo dvojúrovňovým (BiPAP) přetlakem v dýchacích cestách je u dětí vyhrazena pro stavy, u nichž adenotonzilektomie není indikována nebo nevede k vymizení OSA, a pro centrální apnoe. Uvádíme kazuistiky 3 dětských pacientů ve věku od 1,5 do 5 let úspěšně léčených metodou BiPAP. Zdůrazňujeme nutnost včasné diagnostiky a léčby spánkové apnoe u rizikových pacientů a dobrou komplianci léčby BiPAP v batolecím a předškolním věku.

NEVŠÍMALOVÁ, Soňa, [et al.]. Léčba spánkové apnoe malých dětí dvojúrovňovým přetlakem v dýchacích cestách. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2007, roč. 70/103, č. 4, s. 429-434. ISSN: 1210-7859 (tištěná verze). ISSN: 1802-4041 (elektronická verze).

Zdroj dat
https://www.csnn.eu/casopisy/ceska-slovenska-neurologie/2007-4-1/lecba-spankove-apnoe-malych-deti-dvojurovnovym-pretlakem-v-dychacich-cestach-52319/download?hl=cs
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, roč. 70/103, č. 4 (2007)