Moderní farmakoterapie nespavosti

Autor/ka
Rok vzniku:
2005
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Plný text
https://www.solen.cz/pdfs/psy/2005/06/02.pdf
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Nespavost je jednou z nejčastějších chorob. U chronické nespavosti pečlivě pátráme po etiologii a z hlediska léčby ji rozdělujeme na nespavost sekundární při jiné chorobě (pak je léčba směřována na tuto primární nemoc), a na nespavost primární. Farmakoterapie nespavosti je představována hlavně hypnotiky (benzodiazepiny a hypnotika III. generace) a pak některými sedativně působícími antidepresivy. Je podán přehled aktuálně podávaných preparátů v léčbě nespavosti.

NEVŠÍMALOVÁ, Soňa, ŠONKA, Karel. Moderní farmakoterapie nespavosti. Interní medicína pro praxi, 2005, roč. 7, č. 9, s. 401-404. ISSN: 1212-7299 (tištěná verze). ISSN: 1803-5256 (elektronická verze). ISSN: 1803-5868 (supplementum).

Zdroj dat
https://www.solen.cz/artkey/psy-200506-0002_Moderni_farmakoterapie_nespavosti.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Interní medicína pro praxi, roč. 7, č. 9 (2005)