Polysomnografické nálezy u dětí s poruchou pozornosti a hyperaktivitou (ADHD) vyšetřovaných pro poruchu spánku

Autor/ka
Rok vzniku:
2014
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Plný text
https://www.csnn.eu/casopisy/ceska-slovenska-neurologie/2012-2-7/polysomnograficke-nalezy-u-deti-s-poruchou-pozornosti-a-hyperaktivitou-adhd-vysetrovanych-pro-poruchu-spanku-37561
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Článek, retrospektivně hodnotící výskyt poruch spánku u pacientů s poruchou pozornosti a hyperaktivitou (ADHD), kteří byli odesláni k polysomnografickému vyšetření.

NEVŠÍMALOVÁ, Soňa, [et al.]. Polysomnografické nálezy u dětí s poruchou pozornosti a hyperaktivitou (ADHD) vyšetřovaných pro poruchu spánku. Neurologie pro praxi, 2014, roč. 15, Suppl. B. ISSN: 1213-1814 (tištěná verze). ISSN: 1803-5280 (elektronická verze).

Zdroj dat
https://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=1043103
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Neurologie pro praxi, roč. 15, Suppl. B (2014)