PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.

Vystudoval obor sociální práce na FSE UJEP v Ústí nad Labem a obor Veřejná a sociální politika na FSV UK v Praze. Od roku 2010 působí na Klinice adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze. Věnuje se výzkumu v oblasti alkoholu a veřejného zdraví. Realizoval řadu šetření, která se týkají užívání alkoholu v České republice a mezinárodním srovnání. Spolu s kolegyněmi a kolegy se stará o webové stránky a sociální sítě "Alkohol pod kontrolou".

Odborná knihovna:

Články: