Mezinárodní srovnávání zdravotnických systémů

Autor/ka
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obálka - Obrázky

Obsah

Online dostupnost
Částečná dostupnost
Podrobnosti o dokumentu

Práce vychází ze zahraničních informačních zdrojů. V úvodu vytyčuje cíle, metody a informuje o zdrojích dat. Věnuje se mezinárodnímu srovnání v rámci světových zpráv o zdraví, výzkumu v oblasti veřejného zdraví a jeho využití v praxi zdravotní politiky, systému péče o zdraví atd. Následují kapitoly věnované jednotlivým regionům Světové zdravotnické organizace.

BARTÁK, Miroslav. Mezinárodní srovnávání zdravotnických systémů. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. 335 s. ISBN 978-80-7357-984-5.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002454842&local_base=NKC