Efektivizace systému nemocniční péče v Česku prostřednictvím dobrovolnické činnosti

Autor/ka
Rok vzniku:
2023
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Částečná dostupnost
Podrobnosti o dokumentu

Dobrovolnická činnost ve zdravotnictví přispívá ke zvýšení kvality služeb a má pozitiva jak pro dobrovolníky samotné a poskytovatele zdravotních služeb, tak zejména pro pacienty a jejich rodinné příslušníky – a také pro společnost jako celek.

BARTÁK, Miroslav [et al.]. Efektivizace systému nemocniční péče v Česku prostřednictvím dobrovolnické činnosti. Časopis lékařů českých, 2023, roč. 162, č. 2-3, s. 93-98. ISSN: 0008-7335.

Zdroj dat
https://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=1968352
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Časopis lékařů českých, roč. 162, č. 2-3 (2023)