Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování

Autor/ka
Rok vzniku:
2015
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Odborná publikace k problematice školské prevence rizikového chování.

Miovský, Michal a kol. Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování. Druhé, přepracované a doplněné vydání. Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze, 2015. 272 stran. Monografie. ISBN 978-80-7422-391-4.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002756415&local_base=NKC