Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování

Autor/ka
prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.
Tereza Adámková
Miroslav Barták
Lenka Čablová
Tomáš Čech
prof. MUDr. Pavla Doležalová, CSc.
Lenka Reichelová
Roman Gabrhelík
Miroslav Charvát
Lucie Jurystová
Lenka Macková
Veronika Martanová
Marie Nejedlá
Monika Nevoralová
Petr Novák
Oľga Orosová
Lenka Skácelová
Lenka Šťastná Miovská
Michaela Širůčková
Michaela Štefunková
Mgr. Jaroslav Vacek
Jana Zapletalová
Rok vzniku:
2015
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Odborná publikace k problematice školské prevence rizikového chování.

Miovský, Michal a kol. Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování. Druhé, přepracované a doplněné vydání. Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze, 2015. 272 stran. Monografie. ISBN 978-80-7422-391-4.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002756415&local_base=NKC