Užívání alkoholu a s ním spojené problémy mezi studenty oboru sociální práce na vybraných univerzitách v České republice a na Slovensku – pilotní studie rizikových období

Autor/ka
Rok vzniku:
2017
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Studenti oboru sociální práce se s tématem alkoholu setkávají jak v rámci svého studia, tak pozdìji v praxi své pomáhající profese.

POPOV, Petr [et al.]. Užívání alkoholu a s ním spojené problémy mezi studenty oboru sociální práce na vybraných univerzitách v České republice a na Slovensku – pilotní studie rizikových období. Adiktologie. 2017, roč. 17, č. 2, s. 108-117. ISSN: 1213-3841.

Zdroj dat
https://www.addictology.cz/wp-content/uploads/2018/10/clanek_5-1.pdf
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Adiktologie, Roč. 17, č. 2 (2017)