Veřejně dostupné zdroje dat a prevalence užívání návykových látek u rodiček, dětí a mladistvých a možnosti využití těchto dat pro prevalenční odhady pacientů a klientů

Autor/ka
Rok vzniku:
2018
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Plný text
https://www.aplp.cz/verejne-dostupne-zdroje-dat-a-prevalence-uzivani-navykovych-latek-u-rodicek-deti-a-mladistvych-a-moznosti-vyuziti-techto-dat-pro-prevalencni-odhady-pacientu-a-klientu/
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Identifikace dat a datových zdrojů ohledně užívání návykových látek u dětí, mládeže a těhotných žen je jedním z výchozích bodů vytváření sítě adiktologických služeb pro tuto populaci. Postupně se tvořící síť specializovaných adiktologických zařízení pro děti a dorost s sebou nutně přináší potřebu zpřesnit odhady počtu potenciálních klientů a pacientů těchto provozů v praxi.

ROLOVÁ, Gabriela; MIOVSKÝ, Michal a BARTÁK, Miroslav. Veřejně dostupné zdroje dat a prevalence užívání návykových látek u rodiček, dětí a mladistvých a možnosti využití těchto dat pro prevalenční odhady pacientů a klientůAdiktologie v preventivní a léčebné praxi, 2018, roč. 1, č. 4, s. 224-235. ISSN: 2570-8120.

Zdroj dat
https://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=1380559
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Adiktologie v preventivní a léčebné praxi, roč. 1, č. 4 (2018)