Zdravotnické systémy v zrcadle mezinárodních srovnání

Autor/ka
Rok vzniku:
2023
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Plný text
https://www.prolekare.cz/casopisy/casopis-lekaru-ceskych/2023-2-3-1/zdravotnicke-systemy-v-zrcadle-mezinarodnich-srovnani-134869
Online dostupnost
Částečná dostupnost
Podrobnosti o dokumentu

Mezinárodní srovnání zdravotnických systémů je velmi využívaný nástroj zdravotní politiky. Vychází z předpokladu, že mezinárodní zkušenosti jsou, alespoň do určité míry, přenositelné z jedné země do druhé. Cílem článku je posouzení vybraných metod mezinárodního srovnání zdravotnických systémů. Přitom si klademe otázku, jak užitečná je každá metoda pro hodnocení českého zdravotnického systému.

BARTÁK, Miroslav, [et al.]. Zdravotnické systémy v zrcadle mezinárodních srovnání. Časopis lékařů českých, 2023, roč. 162, č. 2-3, s. 99-103. ISSN: 0008-7335.

Zdroj dat
https://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=1968353
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Časopis lékařů českých, roč. 162, č. 2-3 (2023)