Sezónní a týdenní výkyvy v užívání alkoholu v Česku

Autor/ka
Rok vzniku:
2023
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Plný text
https://www.prolekare.cz/casopisy/casopis-lekaru-ceskych/2023-2-3-1/sezonni-a-tydenni-vykyvy-v-uzivani-alkoholu-v-cesku-134858
Online dostupnost
Částečná dostupnost
Podrobnosti o dokumentu

Sezónní a týdenní výkyvy v užívání alkoholu patří mezi doposud neanalyzované aspekty epidemiologického výzkumu užívání alkoholu českou dospělou populací. Cílem studie je nabídnout deskriptivní a analytický pohled na sezónní a týdenní vzorce užívání alkoholu u české dospělé populace. Výzkum byl realizován na reprezentativním vzorku 809 osob v rámci on-line šetření v prostředí Českého národního panelu. Sledovanými proměnnými jsou užívání alkoholu, sezónní užívání a užívání alkoholu v rámci dní v týdnu. Výsledky ukazují, že nejčastější je konzumace v pátek, případně v sobotu, s výjimkou lidí v důchodovém věku, kteří alkohol užívání rovnoměrněji v rámci celého týdne. Z hlediska měsíců v roce je nejvyšší spotřeba uváděna v létě (červen, červenec, srpen) a v prosinci. Respondenti s vyšším skóre dotazníku AUDIT užívají alkohol více v letních měsících než v prosinci. Výsledky výzkumu mohou přispět k lepšímu časovému zacílení preventivních i klinických aktivit.

BARTÁK, Miroslav, [et al.]. Sezónní a týdenní výkyvy v užívání alkoholu v Česku. Časopis lékařů českých. 2023, roč. 162, č. 2-3, s. 48-51. ISSN 0008-7335.

Zdroj dat
https://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=1968346
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Časopis lékařů českých, roč. 162, č. 2-3 (2023)