Prevence rizikového chování ve školství

Autor/ka
prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.
Lenka Skácelová
Jana Zapletalová
Petr Novák
Miroslav Barták
Pavel Bártík
Martina Budinská
Lenka Čablová
Milan Černý
prof. MUDr. Pavla Doležalová, CSc.
Roman Gabrhelík
Naďa Holická
Miroslav Charvát
Martina Jindrová
Lucie Jurystová
Michal Kolář
Sylva Kolářová Majtnerová
Pavel Kubů
Lenka Macková
Veronika Martanová
Monika Nevoralová
Ol'ga Orosová
Jiří Pilař
Ivana Slavíková
Michaela Širůčková
Stanislav Štech
Lenka Šťastná Miovská
Barbora Václavková
Michaela Veselá
Rok vzniku:
2015
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Odborná publikace k záležitostem tvorby programů prevencí rizikového chování žáků školskými zařízeními.

Miovský, Michal a kol. Prevence rizikového chování ve školství. Druhé, přepracované a doplněné vydání. Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze, 2015. 328 stran. Monografie. ISBN 978-80-7422-391-4.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002756412&local_base=NKC