K aktuální terminologii v oblasti alkoholu

Autor/ka
Rok vzniku:
2018
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Plný text
https://www.aplp.cz/k-aktualni-terminologii-v-oblasti-alkoholu-2/
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Alkohol je v adiktologických službách, stejně jako obecněji v prevenci rizikového chování, velmi frekventovaným pojmem, o kterém zpravidla uvažujeme tím způsobem, že se jedná o pojem naprosto jasný. V praxi se setkáváme naneštěstí s celou řadou problémů při používání jednotlivých pojmů v oblasti alkoholu, stejně tak jako s různými zkreslenými, neaktuálními, nebo dokonce zcela chybnými informacemi a interpretacemi. Rozsah problémů České republiky s negativními důsledky užívání alkoholu je dostatečně znám a analyticky i synteticky popsán, menší pozornost je však věnována, a to i v odborném adiktologickém, pedagogickém i šířeji společenskovědním diskursu s terminologickými debatami, které reflektují vymezení v rámci právního rámce ČR. Velmi často se setkáváme nejenom v historických, ale i v současných odborných článcích a diskusích s používáním rozličných názvů pro alkoholické nápoje, a někdy není snadné si jasně představit, co měl pod daným pojmem autor na mysli.

.ŠEJVL, Jaroslav a BARTÁK, Miroslav. K aktuální terminologii v oblasti alkoholu. Adiktologie v preventivní a léčebné praxi, 2018, roč. 1, č. 3, s. 194-197. ISSN: 2570-8120.

Zdroj dat
https://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=1377054
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Adiktologie v preventivní a léčebné praxi, roč. 1, č. 3 (2018)