Vliv kouření na komplikace po vybraných chirurgických výkonech a na nákladovou analýzu těchto výkonů

Autor/ka
Rok vzniku:
2018
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Plný text
https://kont.zsf.jcu.cz/pdfs/knt/2018/02/13.pdf
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Práce studuje vliv kouření na pooperační komplikace u vybraných chirurgických výkonů v českých nemocnicích. Pacienti byli rozděleni do tří skupin – na kuřáky, bývalé
kuřáky a nekuřáky. První částí byla retrospektivní studie cholecystektomie v Nemocnici Jihlava, která poskytla anonymizovaná data o celkovém počtu 253 pacientů, operovaných v roce 2014, z toho 61 kuřáků, 15 bývalých kuřáků a 177 nekuřáků. Následně byla uskutečněna prospektivní observační studie vlivu kouření na komplikace
při plánovaných operacích náhrady kyčelního nebo kolenního kloubu. Do studie byli zařazeni všichni pacienti ortopedických pracovišť Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a. s., indikovaní k plánované operaci na leden a únor 2017, kteří podepsali souhlas se zařazením do studie. Celkem byla
shromážděna data 61 pacientů, z toho 27 nekuřáků, 25 bývalých kuřáků a 9 kuřáků.

BARTÁK, Miroslav [et al.]. Vliv kouření na komplikace po vybraných chirurgických výkonech a na nákladovou analýzu těchto výkonů. Kontakt, 2018, roč. 20, č. 2, s. 203-212. ISSN: 1212-4117.

Zdroj dat
https://kont.zsf.jcu.cz/artkey/knt-201802-0013_vliv-koureni-na-komplikace-po-vybranych-chirurgickych-vykonech-a-na-nakladovou-analyzu-techto-vykonu.php?l=cz
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Kontakt, roč. 20, č. 2 (2018)