Videa

S dětským psychologem doc. PhDr. Jaroslavem Šturmou si rodinná terapeutka PhDr. Eva Labusová povídala o tom, jak důležité je, aby rodiče svým dětem věnovali dostatek času.

Rodinná poradkyně PhDr. Eva Labusová se společně s pedagožkou PhDr. Janou Kropáčkovou, Ph.D., zamýšlí nad jednotlivými etapami dětství a nad potřebou rodičovského času, který děti mají.

Pokud jde o poruchy příjmu potravy, nejohroženější skupinou jsou dospívající dívky. PhDr. František David Krch, Ph.D., se ve své praxi setkává i s dětskými pacientkami s diagnózou mentální anorexie či bulimie.

Rodinná mediace je cestou k minimalizaci negativních dopadů rozvodu na děti, lze ji však využít i v jiných krizových momentech, které (nejen) v rodině nastávají. O možnostech rodinné mediace jsme si povídali s mediátorkou Danou Vrabcovou.

Klinická psycholožka a rodinná terapeutka Mgr. Kateřina Krtičková ve videorozhovoru odhaluje zákoutí dětské duše poznamenané setkáním se smrtí, která k životu neodmyslitelně patří.

S klinickým psychologem a psychoterapeutem Mgr. Janem Kulhánkem o tom, jak děti zvládají život v rodině s duševně nemocným rodičem.

Uvádí se, že v České republice se ročně narodí asi 70 dětí s touto vrozenou vývojovou vadou. Jaký je život rodin dětí s Downovým syndromem? O tom jsme si povídali s dětským psychologem doc. PhDr. Jaroslavem Šturmou.

U dětí je přetíženost obvykle výsledkem nároků, které na ně kladou dospělí – rodiče, učitelé, trenéři. O přetížení dětí diskutují rodinná terapeutka PhDr. Eva Labusová a dětský psycholog PhDr. Václav Mertin.

V letních měsících děti častěji než jindy v roce experimentují s alkoholem a dalšími návykovými látkami – téma k rozhovoru s PhDr. Lenkou Skácelovou, vedoucí Poradenského centra pro drogové a jiné závislosti.

Pokud dítě v prvních letech života nemá vhodné podmínky pro získání bezpečného citového pouta k jedné dospělé osobě, může u něj dojít k tzv. poruchám attachmentu. O problematice attachmentu jsme si povídali s třemi předními odbornicemi z USA – Sandy Anderson, Nancy Cohen a Neerou Paine.

S doc. MUDr. Veronikou Benešovou, CSc., z Centra prevence úrazů a násilí ve FN Motol v Praze o nejčastějších rizicích, která vedou k úrazům dětí, smutných statistikách úmrtnosti i nezřídka dospělými opomíjených preventivních opatřeních.

Jak zvládat život s dítětem s lehkou mozkovou dysfunkcí, radí v našem videorozhovoru PaedDr. Drahomíra Jucovičová, speciální pedagožka z Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4.

Rozhovor s pediatrem a endokrinologem MUDr. Martinem Gregorou o tom, jak dítě ohrožuje onemocnění diabetes mellitus a co obnáší péče o malého diabetika.

Syndrom vyhoření je v moderní západní společnosti potenciálně všudypřítomným jevem a nevyhýbá se ani našim domovům. Nejen o tom, jak tomuto problému předcházet, si povídají rodinná terapeutka PhDr. Eva Labusová a psycholožka PhDr. Simona Hoskovcová, Ph.D.

Ke známkám na vysvědčení se upínají velká očekávání, pro mnoho dětí však jde o zátěž, se kterou se těžko vyrovnávají. Psycholožka PhDr. Václava Masáková mluví o dětském strachu z vysvědčení a jeho příčinách i o nevhodných rodičovských reakcích na známky na vysvědčení.

S mluvčí policejního prezidia Plk. Mgr. Pavlou Kopeckou mimo jiné o tom, jak postupovat, pokud se dítě nevrátí domů, co rozhodně nedělat či jaké důvody nejčastěji děti k útěkům vedou.

Rozhovor s Mgr. Janem Kaňákem, sociálním pracovníkem Linky bezpečí, který vysvětluje, jaké kroky podniknout, pokud máme podezření na závažné zanedbání, týrání či zneužívání nějakého dítěte.

Díky moderním metodám prenatální diagnostiky lze dnes již v průběhu těhotenství odhalit mnoho vrozených vad. O jaké metody se jedná, nakolik jsou rizikové či zda by těhotenský screening měla podstupovat každá gravidní žena, objasňuje MUDr. Veronika Frisová, Ph.D.

Víte, jaký je rozdíl mezi klinickým psychologem, psychoterapeutem a psychiatrem? S jakými problémy se nejčastěji ve své ordinaci setkává dětský psycholog? Je psychologická péče hrazená pojišťovnou? Na tyto a další otázky odpovídá PhDr. Jiří Los.

S JUDr. Kateřinou Kalistovou, předsedkyní Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, jsme si povídali o televizních pořadech a dětských divácích. Dozvíte se mimo jiné, na co si rodiče dětí v souvislosti s vysílanými pořady nejčastěji stěžují či co se skrývá za pojmem „televizní dítě".

Za vleklými zdravotními neduhy se mohou skrývat neřešené psychické problémy. O jaká onemocnění se jedná, jakým způsobem probíhá léčba či jaké místo má psychosomatika v českém zdravotnictví, objasňuje MUDr. Ondřej Masner.

„Neexistuje škola, na které by se nějaká forma šikany nevyskytovala," říká v rozhovoru etoped a specialista na šikanu a agresivní chování dětí PaedDr. Zdeněk Martínek. Dále odpovídá například na otázky, jak poznat, že je dítě šikanováno, jak a s kým problém řešit, jaké možnosti škola má a kdy je vhodné neposílat oběť šikany do školy.

O závažných následcích třesení dítětem a případech ze své chirurgické praxe v rozhovoru promlouvá prof. MUDr. Petr Havránek, CSc., přednosta Dětské chirurgie a traumatologie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice s poliklinikou v Praze-Krči.

Mediální kampaň projektu Chodicilide.cz upozorňuje na nevhodnost soucitu s osobami se zdravotním postižením a také na zbytečný ostych ze vzájemného kontaktu. PhDr. Kateřina Stejskalová, jež se sama řadí mezi „chodiče", neboť je prakticky nevidomá, vysvětluje, jaké jsou nejčastější mýty a omyly týkající se života lidí s postižením.

Prosinec se svými svátky a tradicemi většina dětí miluje a těší se na něj. Přesto i v tomto období může docházet k vyšší psychické zátěži u dětí. PhDr. Václav Mertin radí, jak vše zvládnout a potenciálnímu psychickému ohrožení dětí se vyhnout.

Jak předejít o Vánocích a během silvestrovských oslav vzniku požáru? Co dělat, když se na pánvi při smažení vznítí olej? A co když se pod námi při bruslení prolomí led? Z úst nprap. Bc. Jeny Kolářové z Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje se dozvíte vše podstatné.

Psycholožka PhDr. Alexandra Fraňková z Dětského krizového centra v Praze 4 v rozhovoru poukazuje na mýty související se sexuálním zneužíváním, hovoří o pocitech zneužívaných dětí, následcích zneužívání i o možnostech pomoci.

Dítě, které miluje stejně oba rodiče, se dostává do konfliktu loajality, který může postupně vyústit v odmítání, až nenávist dítěte k jednomu z rodičů. Odborníci pak hovoří o syndromu zavrženého (či odcizeného) rodiče. Psychoterapeutka PhDr. Elena Turnovská vysvětluje, co znamená tento syndrom pro dítě samotné a jak je důležité snažit se jeho rozvoji zabránit.

Rozhovor s Mgr. Jaroslavem Vackem z Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty VFN UK v Praze, který objasňuje rizika vzniku závislostního chování dětí a dospívajících na moderních technologiích.

Daňový specialista, auditor Ing. Petr Duchek vysvětluje, jakým způsobem a za jakých okolností je možné odečítat příspěvky na charitu z daňového základu, a to jak u právnických a fyzických osob, tak i u zaměstnanců.

Dětská psycholožka Mgr. Lucie Myšková vysvětluje, že mezi nevhodným způsobem výchovy dítěte a jeho psychickým týráním je často velmi tenká hranice. Někteří rodiče tak dítěti svým jednáním nezřídka nevědomky a neúmyslně ubližují.

Dětský psycholog a zakladatel Dětského centra Paprsek doc. PhDr. Jaroslav Šturma ozřejmuje, jakými psychickými a emočními etapami musí projít rodiče, než se vyrovnají s postižením svého dítěte.

Jak moc jsou povaha a vlastnosti dítěte dány genetickou dispozicí a nakolik je možné charakter a chování dítěte ovlivnit výchovou? Odpovídá pět předních českých dětských psychologů: PhDr. Ilona Špaňhelová, PhDr. Jiří Los, doc. PhDr. Jaroslav Šturma, PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D., a PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA.

Každý rok zažije v České republice rozvod svých rodičů na třicet tisíc nezletilých dětí. Jaké dopady to má na jejich psychiku a další vývoj? Podívejte se na rozhovor s psycholožkou PhDr. Ilonou Špaňhelovou.

O psychologických základech a souvislostech dárcovství jsme si povídali s psychologem PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA.

Na otázky související se střídavou péčí rodičů o dítě odpovídá PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D., klinický psycholog spolupracující s OSPOD Praha 12, a Bc. Andrea Michalcová, vedoucí oddělení péče o rodinu a děti Úřadu městské části Praha 12.