O vlivu televize na dětské diváky

Odkaz

S JUDr. Kateřinou Kalistovou, předsedkyní Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, jsme si povídali o televizních pořadech a dětských divácích. Dozvíte se mimo jiné, na co si rodiče dětí v souvislosti s vysílanými pořady nejčastěji stěžují či co se skrývá za pojmem „televizní dítě".