O náhradní rodinné péči v České republice

Odkaz

Rozhovor s PhDr. Vědunou Bubleovou, ředitelkou Střediska náhradní rodinné péče, jsme si povídali o rozdílech mezi adopcí a pěstounskou péčí, o právech a povinnostech adoptivních rodičů či pěstounů a také o změnách, které přinesla v oblasti náhradní rodinné péče novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí od 1. ledna 2013.