O sebepoškozování u dětí a dospívajících

Odkaz

O fenoménu sebepoškozování i o tom, jak k tomuto problému vhodně přistupovat a kde hledat případnou pomoc, v rozhovoru mluví psycholožka PhDr. Alexandra Fraňková z Dětského krizového centra v Praze.