O životě rodin s dětmi s Downovým syndromem

Odkaz

Uvádí se, že v České republice se ročně narodí asi 70 dětí s touto vrozenou vývojovou vadou. Jaký je život rodin dětí s Downovým syndromem? O tom jsme si povídali s dětským psychologem doc. PhDr. Jaroslavem Šturmou.