Pořadí narození: jak ovlivňuje život dětí?

Odkaz

O tom, jaký vliv může mít na život dítěte pořadí narození a do jaké míry ovlivňují vztahy mezi svými dětmi rodiče, s psycholožkou a psychoterapeutkou Mgr. Milenou Novákovou.