Úrazy jsou nejčastější příčinou úmrtí dětí

Odkaz na YouTube

S doc. MUDr. Veronikou Benešovou, CSc., z Centra prevence úrazů a násilí ve FN Motol v Praze o nejčastějších rizicích, která vedou k úrazům dětí, smutných statistikách úmrtnosti i nezřídka dospělými opomíjených preventivních opatřeních.