Rozvod a děti: syndrom zavrženého rodiče

Odkaz

Dítě, které miluje stejně oba rodiče, se dostává do konfliktu loajality, který může postupně vyústit v odmítání, až nenávist dítěte k jednomu z rodičů. Odborníci pak hovoří o syndromu zavrženého (či odcizeného) rodiče. Psychoterapeutka PhDr. Elena Turnovská vysvětluje, co znamená tento syndrom pro dítě samotné a jak je důležité snažit se jeho rozvoji zabránit.