O prevenci vzniku závislostí

Odkaz

V letních měsících děti častěji než jindy v roce experimentují s alkoholem a dalšími návykovými látkami – téma k rozhovoru s PhDr. Lenkou Skácelovou, vedoucí Poradenského centra pro drogové a jiné závislosti.