Utajený porod

Autor/ka: Andrea Cerqueirová
Datum publikace: 19. 02. 2017, Aktualizováno: 17. 03. 2023

Obsah článku:

České ženy příliš nevyhledávají možnost utajeného porodu. Výjimky představují většinou ty, které nechtěně otěhotní a propásnou interrupci. Jinak je pro ně umělé přerušení těhotenství jednodušší, než se měsíce skrývat a být bez příjmu. Mnoho žen o možnosti utajeného porodu ani neví. Česká legislativa je přitom propracovaná.

Žena má právo požádat o utajený porod v jakékoli porodnici, kde před očima svědků, které tvoří zdravotní sestra a lékař, podepíše žádost, jež je uchovaná ve zdravotní dokumentaci, kde není totožnost matky (jméno, příjmení, rodné číslo) ani data přijetí do nemocnice a porodu. Po odchodu ženy z porodnice jsou veškeré dokumenty zapečetěny, jejich případné rozpečetění je možné pouze na povolení soudu. Pokud matka neprojeví o dítě zájem v dvouměsíční lhůtě, může být dáno k adopci. Ne každý může tajně rodit - toto právo se netýká vdaných žen a těch, jež jsou rozvedené méně než tři sta dnů. Pokud žena nechce nebo nemůže náklady týkající se utajeného poradu sama uhradit, porod proplatí její zdravotní pojišťovna, žena ji ale musí uvést.

Nechtěné těhotenství a propásnutá interrupce

„Problematika utajených porodů není zrovna v centru pozornosti a ani porodní asistentky se tímto tématem nijak nezabývají. V české legislativě je možnost utajovaného porodu platná od 1. září 2004 (, legislativa, která se utajených porodů týká nyní, je uvedena níže - pozn. red.). Legislativně je věc ošetřena dobře, dává ženě šanci si své rozhodnutí ještě zvážit. Kolik je takových porodů, se nedá zjistit, statistiky podobné kritérium nemají," uvedla pro portál Šance Dětem Mgr. Alena Frýdlová z České komory porodních asistentek. V českých porodnicích utajené porody problémem nejsou. „V naší porodnici se velmi zřídka takové případy vyskytnou, dominantně jsou to ženy, které nechtěně otěhotní a buď propásnou termín interrupce, nebo se jim takové řešení příčí," dodala. Žena po porodu odchází domů, a zda si své rozhodnutí rozmyslí, či ne, v porodnici již nevědí. Další postup s novorozencem je řešen přes sociální pracovnice.

Ke dni 30. června 2011 byla ukončena činnost dětského domova pro děti do tří let v Aši, kde byly místnosti pro utajované porody - jednalo se o ubytování matky před porodem, následně rodila v porodnici. Podle slov ředitelky Krajského dětského domova pro děti do tří let v Karlových Varech ing. Eriky Pavlové nebyly v té době už vůbec využívány. Po ukončení činnosti ašského dětského domova se proto tato služba do jiného dětského domova nepřesunula.

Máme benevolentní interrupční legislativu

Prezidentka Unie porodních asistentek Ivana Königsmarková se jako soukromá porodní asistentka setkává ve valné většině se ženami, které děti chtějí. Je však podrobně seznámena i s legislativou týkající se utajovaných porodů. Potvrzuje slova Mgr. Aleny Frýdlové, že o ně není v České republice přílišný zájem. „Nejsme kraj, kde by tuto službu ženy příliš vyhledávaly, ani ji moc nenabízíme," uvedla pro portál Šance Dětem. Důvody jsou především dva - zaprvé o této možnosti ženy příliš nevědí, zadruhé máme dost benevolentní interrupční legislativu, takže pokud ženy přijdou do jiného stavu a dítě z jakéhokoli důvodu nechtějí, v drtivé většině zvolí spíše interrupci než utajený porod. „To souvisí i s tím, že jsme ateistickým státem a příliš lidí není věřících. A byť to legislativně není úplně v pořádku, rozmáhá se i fenomén náhradních matek. Ty však nerodí utajeně," doplnila Ivana Königsmarková. (Vysvětlení: „Náhradní neboli surogátní mateřství znamená zahrnutí třetí osoby do reprodukčního cyklu. Princip náhradního mateřství spočívá ve vložení embrya neplodného páru, který nemá šanci z nějakého důvodu dítě donosit, do dělohy náhradní matky, která páru dítě odnosí a po porodu zpět odevzdá jeho biologickým rodičům." Zdroj: http://nahradni-materstvi.webnode.cz/)

Interrupce je zásah do normálního fyziologického děje a má spoustu rizik - krvácení nebo třeba poškození dělohy. Samozřejmě, že je lepší, když u ženy může projít zdravě celý proces od početí až po porod. Rozumím ale tomu, že pro mnoho žen je jednodušší jít na interrupci než se devět měsíců nebo určitou dobu, kdy je těhotenství vidět, někde skrývat, protože to má samozřejmě i finanční dopady," dodala. Po dobu, kdy se žena, která se rozhodla k utajenému porodu, skrývá, totiž nedostává od státu žádný příspěvek a do práce logicky nemůže...

Utajený porod v paragrafech

Utajený porod upravuje § 37 a § 56 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ve znění pozdějších předpisů, tyto paragrafy hovoří především o anonymitě rodící ženy a o vedení zdravotnické dokumentace utajeného porodu. Děti, které ženy utajeně porodí, následně jdou do péče pěstounů, určených osob nebo zařízení. 

V případě dítěte neznámé totožnosti již příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podává soudu návrh na nařízení předběžného opatření podle § 452 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (předběžné opatření o svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu nebo do péče jiné určené osoby nebo zařízení).

O svěření dítěte do předpěstounské péče rozhoduje soud podle § 963 občanského zákoníku (89/2012 Sb.).
V případě dítěte neznámé totožnosti zastupuje příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí odložené dítě jako veřejný poručník podle § 929 občanského zákoníku do doby, než je soudem rozhodnuto o jmenování poručníka dítěti.

Dalším souvisejícím paragrafem je § 14 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, který je důležitý proto, aby žena, která utajeně porodila, věděla, jak bude dítě zapsáno do matriční knihy.

Některé ženy v těžké situaci nezvolí utajený porod, ale po narození vloží dítě do babyboxu, vyhřívané bedýnky. Babyboxů, jejichž zakladatelem je Ludvík Hess, je v České republice již sedmdesát, další jsou plánované. Ke dni publikování tohoto článku zachránily již 149 dětí.

V roce 2006, tedy v roce otevření prvního babyboxu, vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR k postupu příslušných obecních úřadů obcí s rozšířenou působností při odložení dítěte do babyboxu doporučení podepsané tehdejší ředitelkou odboru rodinné politiky (současnou ministryní práce a sociálních věcí) Mgr. Michaelou Marksovou (v mezidobí došlo ke změnám v zákonné úpravě, na kterou doporučení MPSV odkazuje).

Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí je (v aktualizované verzi z roku 2012) k dispozici na tomto odkaze

dítě

Kde hledat pomoc?

Doporučená literatura:

Informace byly získány od ředitelky odboru komunikace s veřejností a tiskové mluvčí ministerstva zdravotnictví Štěpánky Čechové, vedoucího tiskového oddělení (odboru komunikace) ministerstva práce a sociálních věcí Petra Sulka a od prezidentky Unie porodních asistentek Ivany Königsmarkové.

Zaujal Vás článek a chcete každý měsíc dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru!

 

Odebírat newsletter   Sledovat na Facebooku

Literatura a další zdroje informací k tématu najdete v naší Odborné knihovně.

Autor/ka

Vystudovala Střední ekonomiockou školu. Poté krátce pracovala v Československé obchodní bance, následně již převážně v tisku. Nejprve jako písařka a korektorka, později jako redaktorka. Pracuje jako novinářka na volné noze, publikovala mimo jiné v Haló novinách, týdeníku Školství a deníku Blesk. V současnosti publikuje mimo jiné na svém blogu nebo internetovém portálu První zprávy.

Odborná knihovna:
Články: