Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

Autor/ka
Ministerstvo vnitra ČR − Sbírka zákonů České republiky
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Legislativní dokumenty
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Původní znění zákona (bez novelizací) v PDF: https://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/2011/sb0131-2011.pdf.

Záložní URL: https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-6-listopadu-2011-o-zdravotnich-sluzbach-a-podminkach-jejich-poskytovani-zakon-o-zdravotnich-sluzbach-18611.html.

Zdroj dat
https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=75500&Section=1&IdPara=1&ParaC=2