Dramatická výchova jako cesta k intervenci dětí s poruchou chování

Autor/ka
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Článek zabývající se problematikou dramatické výchovy jako prostředku intervence dětí s poruchou chování.

Pavlovská, Marie a Vojtová, Věra. Dramatická výchova jako cesta k intervenci dětí s poruchou chování. Arteterapie: časopis České arteterapeutické asociace se zaměřením na arteterapii, artefiletiku, muzikoterapii a dramaterapii, 2012, 30, s. 170-177. ISSN 1214-4460.

 

 

 

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001465830&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Arteterapie : časopis České arteterapeutické asociace se zaměřením na arteterapii, artefiletiku, muzikoterapii a dramaterapii, č. 30 (2012)