Kineziologie - náprava poruch učení u dětí

Autor/ka: Mgr. Miloslava Rutová
Datum publikace: 15. 05. 2017, Aktualizováno: 01. 09. 2023

Obsah článku:

Úvodem je třeba předeslat, že kineziologie je jedna z nejznámějších metod alternativní medicíny, kterou uznávají psychologové, lékaři, učitelé i laici po celém světě. Postupně se začíná stále více rozšiřovat tato metoda i u nás. Kineziologie se týká studia svalů a pohybů těla (z řeckého kinesis - pohyb). Cílem kineziologie je udržování rovnovážného zdravotního stavu pomocí svalů lidského těla. Metoda je založena na poznatku, že každá skupina svalů lidského těla má vztah k dalším částem těla - k jednotlivým orgánům, zažívacímu ústrojí, žlázám, kostem a krevnímu oběhu. Pokud jsou v dobré kondici svaly, je i tělo v pořádku.

Je to metoda, která vychází z poznatku, že na začátku téměř každého zdravotního problému je emocionální příčina, stres. odhaluje, že naprostá většina našich psychických a zdravotních potíží má původ v raném dětském věku. Zastánci kineziologie potrvzují, že jde o metodu jemnou a zároveň velmi účinnou, kdy se pomocí svalového testu určí emocionální příčina testovaného problému a následně „odblokuje" emocionální či fyzický blok. Samotné odblokování probíhá tak, že po nezbytném „vyladění" klientových svalů terapeut zjistí příčinu problému a následně proběhne vlastní uvolnění emocionálního stresu. Více nám odhalí Mgr. Miloslava Rutová v následujících řádcích.

Než přejdeme k teoretické části, je třeba prozradit, jaká byla moje cesta ke kineziologii One Brain.

Na počátku byl vlastní syn

Mám dva, nyní již dospělé, syny. Starší byl ve škole velmi úspěšný, na vysvědčení téměř samé jedničky od první až do deváté třídy, bez problémů odmaturoval. Mladší, byl ale úplně jiný. Nesoustředěný, hyperaktivní, ve škole neúspěšný. Já pracovala v té době jako speciální pedagog ve zvláštní škole. Většinou tam byly děti s kombinovanými vadami, převládala mentální retardace. Proto jsem si odvodila, že můj syn trpí nějakou poruchou učení. Po vyšetření vpedagogicko-psychologické poradně mu byla diagnostikovaná dyslexie a dysgrafie spojená s dysortografií.

Dyslexie - to je porucha čtení, kdy dítě komolí text, nezapamatuje si jej, nevydrží se soustředit. Odborníci, kteří srovnávali aktivitu mozku u dyslektika a dítěte, jež poruchou netrpí, zjistili, že nedyslektik při čtení zapojí jen centrum řeči a zrakového vnímání, kdežto mozek dyslektika vykazuje překotnou aktivitu různých mozkových center. Proto je mnohem více namáhán a rychleji se unaví.

Dysgrafie - porucha psaní, dítě má obtíže vybavit si tvar písmen a znázornit je, písmo bývá nečitelné. Když má psát rychle, třeba v průběhu výuky, vynechává nejen hlásky, ale i slova. Při psaní se dysgrafik rychle unaví. Často si stěžuje, že ho bolí ruka. Nedokáže ale psát úhledně a plynule, a to ani v případě, že má dostatek času.

Dysortografie - porucha pravopisu, dítě se vykreslováním tvaru písmen vyčerpá natolik, že si už nedokáže ohlídat čárky a háčky, natož aby mělo čas na odůvodňování tvrdého a měkkého i. Dysortografik má obtíže s aplikací pravopisu, i když ho teoreticky dobře zná. Často se stává, že pokud se dítěte na určité gramatické pravidlo učitel zeptá, dokáže ho vysvětlit. Selže však, má-li ho v daném okamžiku aplikovat v písemném projevu. Klasickou chybou bývá např. slovo „výkend", jehož psaní dysortografik odůvodní jako slovo s předponou „vy".

↑ nahoru

Potřeboval individuální přístup

Z poradny jsme si přinesli potvrzení pro školu, že má k synovi přistupovat individuálně, ale to jsem viděla velmi skepticky. Kolegyně měla ve třídě 30 dětí a několik z nich trpělo také některou z poruch. Velmi častou byla ta s názvem ADHD - porucha pozornosti a hyperaktivita (hyperkinetický syndrom). Jedná se o narušení schopnosti soustředit se kvůli projevům nadměrné aktivity. Děti s ADHD se obtížně dokáží věnovat jedné činnosti delší dobu, přebíhají k jiným aktivitám, bývají impulzivní. Na veřejnosti působí tyto děti často nevychovaně, neboť nedokážou poslechnout, pobíhají a sahají na vše, co je právě zaujalo. Spolužák, který se synem seděl v lavici, měl diagnostikovánu dyskalkulii. Dyskalkulie - porucha schopnosti operovat s číselnými symboly. Dyskalkulik má výrazné obtíže s pochopením nejzákladnějších matematických pojmů. Bez názorných pomůcek nedokáže spočítat početní úlohu, neumí se orientovat na číselné ose.

Důležitým rysem všech poruch je, že ale nesouvisí s výškou inteligence.

Mimo potvrzení pro školu jsme si z poradny odnesli mnoho různého cvičení, které mělo synovi s jeho problémy pomoci. Opravdu jsme poctivě cvičili, co nám bylo zadáno, ale bez valného výsledku.

Pomoci jinak než klasickými metodami

Po nějaké době, to už jsem byla ve škole ve vedoucí funkci, jsem otevřela Učitelské noviny a narazila na článek o kineziologii One Brain. Velmi mne zaujal, protože jsem se v něm dočetla, že i takovým dětem, jako máme ve škole a já doma, se dá pomoci i jinak než klasickými metodami. Dočetla jsem se, že v minulosti dyslexie a ostatní dysporuchy je definována u mnohých odborníků jako nevyléčitelná nemoc s velmi temnou prognózou. Lidem bývá řečeno, že se s tím musí vyrovnat a naučit žít.

Pojetí, se kterým pracuje kineziologie One Brain je velmi odlišným přístupem. Dyslexie není nemoc a většina bloků učení, kterým se říká dyslexie, může být odstraněna. Já, jako pisatelka tohoto článku, mohu prozradit, že pracuji se svými žáky touto metodou a má prokazatelné úspěchy nejen s poruchami učení a chování. Její žáci navíc chodí do školy rádi a zlepšuje se i klima ve třídě.

Okamžitě jsem ji kontaktovala, protože jsem chtěla pomoci nejen svému synovi, ale i dětem ve škole.

Úspěch ve škole

Program Tři v jednom

Dozvěděla jsem se, že v USA od roku 1972 byl vyvíjen program Tři v jednom (Three In One) třemi výjimečnými lidmi - Gordonem Stokesem, který byl po více než 10 let ředitelem mezinárodního školení - dotykem pro zdraví, a který do hloubky rozumí fyzické a svalové práci, Danielem Whitesidem, průkopníkem behaviorální genetiky, akademikem s obdivuhodnou znalostí literatury a umění, který se soustřeďuje na duševní hledisko, a Candance Callway, která se dobře orientuje v metafyzice a připojuje hloubku a vnitřní pochopení tam, kde do programu patří srdce a duch.

Program Three In One vyrovnává člověka na všech úrovních. Pracuje s tělem, vědomou myslí a je zvláště účinný při rozptylování podvědomého stresu, přičemž k obdržení zpětné vazby z podvědomé úrovně osoby používá testování svalu a pokládá slovní otázky. To vyžaduje začínat s pevným svalem a hledáním změny v odpovědi svalu. Negativní emoce a myšlenky mají vliv na tělo, způsobují ochabnutí svalu. Tato změna, to, co zaznamenává terapeut, zároveň naznačuje, že se jedná o problém a vede terapeuta k dalšímu kroku.

Naše víra a postoje jsou tvořeny našimi zážitky, dobrými i špatnými, vším, co se nám přihodilo, vším, co jsme kdy řekli, vším, co bylo řečeno o nás. Všechno toto je uloženo v naší podvědomé mysli a v buňkách našeho těla. Jsou zde uloženy všechny negativní zážitky z minulosti a má to vliv na naše současné rozhodování, i když si na vědomé úrovni na tyto zážitky nevzpomínáme. Když se rozhodujeme, určují tyto vzpomínky naši emoční reakci a my zakládáme své rozhodnutí na tom, jak se cítíme. Koncept Three In One pracuje tím způsobem, že rozptyluje negativní emoce, osvobozuje nás, abychom mohli činit svobodná rozhodnutí, mohli čerpat prospěch z přínosnějších řešení a dosáhli svého plného potenciálu.

Další aplikace tohoto programu, která je nazvána metoda jednotného mozku (One Brain) pomáhá s dyslexií a poruchami učení. Je založena na předpokladu, že je třeba rozpoznat a rozptýlit emoční stres z minulosti, který zablokoval komunikaci mezi odlišnými oblastmi mozku a omezil vybavování naučených vědomostí z paměti.

I přesto, že existuje staré pořekadlo „Hůl a kamení mohou zlámat mé kosti, ale slova mne nikdy neporaní," jsou slova velmi mocná. Jejich účinek jak na fyzický, tak i na duševní výkon, je obvykle podceňován. Slova mohou mít devastující vliv na naši schopnost učit se, být výkonní a fungovat.

Kineziologie One Brain napomáhá dětem překlenout důsledek negativního dopadu, způsobeného názory a kritikou, kterým bylo dítě v minulosti vystaveno.

↑ nahoru

Negativní emoce brání úspěchu

Kineziolgie One Brain je založena na kladení otázek tělu a zjišťování odpovědi prostřednictvím svalového testu. Když pracujeme s potížemi s učením, dyslexií a ostatními dysporuchami, metoda se nezaměřuje přímo na tento problém, ale působí na rozptýlení negativních emocí, které brání úspěchu.
Jakmile jsou jednou vyřešeny emoce, přirozeně se objeví zvýšené sebehodnocení, zlepší se představa o sobě samém a obtíže s učením se stanou minulostí.

Kineziologie One Brain může pomoci tomu, kdo je:

  • dyslektický, neschopný číst nebo čte velmi pomalu, chybuje, hádá slova
  • hyperaktivní, neumí tiše sedět, je neustále v pohybu
  • je nemotorný
  • je neschopný udržet koordinaci oka a ruky
  • rychle ztrácí zájem, nízká koncentrace
  • shledává školu jako stresující
  • má potíže se psaní, písmeny a matematikou
  • plete si levou a pravou stranu

Začala jsem ¨tedy metodu One Brain studovat. Výuka probíhala v Praze, s lektorkou Carole Ann Hontz. Tato charismatická dáma dokázala u svých studentů probudit enormní zájem o učení One Brain a na mnoha praktických ukázkách předvedla, jak metoda funguje. Jedná se o komplex kurzů, které na sebe navazují a žádný se nedá „přeskočit".

Deset stupňů

První stupeň nazvaný „Nástroje metody" seznamuje se svalovým testem a schématem behaviorálního barometru, který pomáhá určit emoce, jenž problém s učením provázejí.

Druhý stupeň se jmenuje „Zlepši uvědomění učení." Jak již název napovídá, je věnován hlavně dětem a dospělým s poruchami učení. Po absolvování těchto dvou kurzů jsem začala pracovat s naučenými technikami se synem i s dětmi ve škole. Nejprve jsem seznámila rodiče s metodou One Brain a vyzvala je, mají-li zájem, že jsem ochotna pracovat s jejich dětmi na nápravě učení a chování. Zájem projevili všichni.

Učila jsem tehdy matematiku v 8. třídě. Na začátku každé hodiny jsme prováděli cviky na zapojení mozkových hemisfér, cviky na pochopení a zapamatování. Byla jsem opravdu mile překvapena, jak děti s chutí cvičily a jak zažívaly pocity úspěšnosti tam, kde dříve selhávaly. I můj syn nakonec úspěšně odmaturoval.

Pokračovala jsem ve studiu.

Třetí stupeň se jmenuje „Kód těla." Ten učí přijímat sebe i druhé bez předsudků, přijímat se takový, jaký jsem.

Čtvrtý stupeň - „Jednotný mozek pro pokročilé" je zaměřen více na fyzické tělo. Seznamujeme se s meridiány a Bachovými esencemi.

Pátý stupeň - „Hlasitější než slova" je rozšířením stupně třetího.

Šestý stupeň - „Strukturální neurologie" se zabývá psychosomatikou.

Sedmý stupeň - „Vztahy v ohrožení", jak název napovídá, studenti zde napravují všechny nedobré vztahy ať už se sebou, tak i s druhými.

Studovala jsem s velkým nadšením, nabyté vědomosti jsem uplatňovala v rodině, na lidech, kteří se na mne obraceli s různými problémy, a sledovala, jak se lidé lepší a ty změny jsou trvalé.

Kineziologie One Brain totiž neřeší pouze problémy s učením, ale zvedá u lidí sebevědomí, dokáže v nejednom případě zlikvidovat i fyzické problémy.

↑ nahoru

Chlapec, co neuměl mluvit

Vzpomínám na malého chlapce, který nebyl schopen zřetelně mluvit. Zdálo se, že je nějakým způsobem postižený, handicapovaný. Jeho pohyby byly velmi nekoordinované, jemná motorika byla minimální. Byl neschopný se na cokoliv koncentrovat na více než 5 minut. Po našem prvním setkání mu bylo zadáno cvičení, které mělo pomoci integrovat jeho mozek. To z velké míry zlepšilo jeho celkovou koordinaci. Začali jsme pracovat na cíli „učit se s lehkostí a dělat pokroky." Používala jsem techniky z prvního a druhého stupně One Brain. Za měsíc byli rodiče i učitelé potěšeni jeho pokroky. Byl schopen číst i psát slova sám, čtení bylo srovnatelné s jeho věkem a i psaní se velmi změnilo. Stal se pozitivním, nadšeným dítětem místo onoho malého chlapce „bez náboje", který se dříve projevoval tak, že nemá o nic zájem.

Takovým dětem jsem pomáhala velmi ráda, protože jsem s nadšením sledovala, jak děti nabývají sebevědomí, jak chodí rády do školy a těší se z každé dobré známky.

Taková práce, ať už s dětmi, tak i dospělými, byla ovšem velmi časově náročná.

Studovala jsem i nadále One Brain, chodila do školy časně ráno, abych zvládla úkoly na mne kladené, a každou volnou chvíli věnovala práci s potřebnými lidmi.

Osmý stupeň byl velmi náročný. „Svalové okruhy, bolest a porozumění", již název napovídá, o čem kurz je.

Devátý stupeň - „Dětství, sexualita a stárnutí" odstraňuje všechny stresy, které jsme jako děti byly nuceny prožívat, ať už doma, nebo ve škole.

Desátý stupeň - „Dospívání, zralost a láska" se zaměřuje na naše pochyby o sobě v době dospívání.

Vystudovala jsem i všechny nadstavbové kurzy, které jsou potřeba, aby mohla kineziologii One Brain vyučovat.

A pak jsem stála před těžkým rozhodnutím. Opustit školu a děti, nebo si otevřít kineziologickou poradnu a být lektorem One Brain?

Školní potíže

Nejlepší rozhodnutí

To rozhodnutí padlo před více než 20 lety. Stala jsem se učitelkou One Brain, otevřela svoji školu Elpida v Plzni a myslím, že to bylo nejlepší rozhodnutí mého života. V současné době již v kineziologické poradně nepracuji, metodu pouze vyučuji.

Ale neustále vzpomínám na tu spoustu lidí, kteří poradnou či kurzy prošli a kterým metoda One Brain zlepšila život k lepšímu, zrovna jako mně. Nikdy za to nepřestanu být vděčná.

O to víc mne mrzí, že je však i spousta kineziologických poraden, kde působí „kineziologové" bez dokončeného vzdělání, bez toho, aby měli dostatek informací, a kteří práci těch poctivých kazí.

Z každého řádného kurzu přitom musí dostat studenti mezinárodně platný certifikát. A ten by měl mít vystavený v poradně, aby případní klienti měli představu o výši jeho dosaženého vzdělání. Nad ruhou stranu je ale i na místě poznamenat, že ani certifikáty nezaručí úspěch, pokud kineziolog pracuje pouze pro peníze. Tato práce se musí dělat srdcem.

↑ nahoru

Prioritou musí být pomoc

V odborném tisku jsem se dočetla, že poruchami učení trpí desetitisíce dětí. V té chvíli jsem si uvědomila, jak by bylo úžasné, kdyby byl na každé škole někdo, kdo dokáže potřebným dětem pomoci technikami kineziologie One Brain.

Podle údajů Ústavu pro informace ve vzdělávání bylo v loňském školním roce (2015/2016) jen v základních školách 33 695 dětí s vývojovými poruchami učení a 2348 s obdobnými poruchami chování. Někteří psychologové mají za to, že těchto dětí na rozdíl od minulosti, kdy se jejich počet nesledoval, nepřibývá. Jiní jsou opačného názoru.

Hledají příčinu ve zhoršujícím se životním prostředí, jež způsobuje, že plod v těle matky je vystaven zvýšenému množství rizikových faktorů. Že pak tyto stresy působí na člověka, dokumentuje případ 31letého klienta, který měl nastoupit do nové práce, avšak ztrácel sebedůvěru, že obstojí. Pociťoval strach, bál se nepřijetí, bál se, že nezvládne úkoly, které na něj budou kladeny. Již dříve mu bylo řečeno, že je dyslektik a při počítání se cítil ztracen. Měl vracející se noční můry svých školních let. Při sezení s ním vyšlo najevo, že ve věku 8 let nebyl schopen vypočítat úkol v matematice. Učitel, když propustil zbytek třídy domů, postavil chlapce do kouta, nechal ho tam a zapomněl, že je ve třídě. Chlapec byl ve škole sám až do večera, kdy ho rodina začala postrádat. Tato traumatizující událost, následovaná dodatečným zesílením problému s matematikou, přispěla k jeho současnému stavu strachu a nedostatku sebedůvěry. Po třech terapiích One Brain přijal práci ve velké hotelové skupině, objevil novou sebedůvěru a je ve svém životě velmi šťastný.

Ještě než jsem skončila s prací v poradně, někdo tehdy zaklepal. Otevřela jsem a za dveřmi stál jakýsi mladík s kyticí v ruce. Zeptal se, jestli ho poznávám. Že byl u mě s maminkou, když mu bylo 9 let. Psycholožka ho tehdy posílala kvůli jeho potížím ve škole do školy zvláštní. Vzpomněla jsem si: „Ty jsi Vojta, viď?" „Ano, a přinesl jsem Vám něco ukázat. Kytky jsou pro Vás." Z kapsy vytáhl maturitní vysvědčení s jednou dvojkou, jinak jedničky. „Hlásím se na vysokou. Ale ty cviky, které jsem se u Vás naučil, dělám pořád"... Neudržela jsem slzy.

Přeji všem lidem, kteří nejsou spokojeni se svými životem, aby poznali dobro, které metoda kineziologie One Brain přináší a děkuji zakladatelům Gordonovi, Danielovi i Candance, i když už dnes nejsou mezi námi, že tuto úžasnou metodu vymysleli, přiblížili ji všem potřebným a že mi bylo dovoleno ji šířit dál...

Zaujal Vás článek a chcete pravidelně dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru a sledujte nás na facebooku.

 

Odebírat newsletter   Sledovat na Facebooku

Související literaturu a další zdroje informací najdete v naší Odborné knihovně.

Autor/ka

Je speciální pedagožka a terapeutka - kinezioložka, také česká politička (v současné době poslankyně). Od roku 1995 má soukromou kineziologickou poradnu v Plzni. Mimo přímé práce s klienty, v které se věnuje poradenské činnosti na uvolňování stresu, nápravě psychických a fyzických problémů u dětí a dospělých, přednáší a vyučuje na kurzech One Brain v Plzni i jiných místech republiky. Je jedinou z pouhých tří osob u nás, která od organizace Three in One získala povolení přednášet i nejvyšší stupně kurzů.

Odborná knihovna:
Články: