Autismus ve školách : svět s pootevřenými dveřmi

Autor/ka
Rok vzniku:
2006
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Vysvětlení pojmů: autismus, porucha autistického spektra (PAS), Aspergerův syndrom. Péče o autistické děti na českých školách. Snaha o integraci dětí s poruchou autistického spektra do běžných základných škol. Informace o projektu na podporu poradenských služeb pro klienty s autismem a PAS vyhlášený MŠMT a garantovaný Institutem pedagogicko - psychologického poradenství.

ŠVANCAR, Radmil. Autismus ve školách: svět s pootevřenými dveřmi. Učitelské noviny, 2006, 109(38), s. 10-11. ISSN 0139-5718.

Související obsah

K problematice mentálního postižení je na portále Šance Dětem k dispozici:

- sekce s články o mentální retardaci pod názvem "Děti s mentálním postižením"

- článek od Veroniky Šporclové s názvem "Poruchy autistického spektra"

- článek od Jana Puše s názvem "Předcházení a řešení afektů u dětí s poruchou autistického spektra".

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001033539&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Učitelské noviny, Roč. 109, č. 38 (2006)